Xây dựng một doanh nghiệp như thế nào?

Ý tưởng thiết kế một doanh nghiệp là một sự ngụy biện. Bạn không thể nhìn thấy tương lai. Vì vậy, bạn có thể có một tầm nhìn để xác định nơi bạn đang hướng tới nhưng bạn không bao giờ có thể biết nó sẽ trông như thế nào trong thực tế. Bạn không thể kiểm soát hiện tại. Xây dựng một doanh nghiệp không giống xây dựng một trang trại mà giống như bạn đang chèo thuyền trên đại dương. Bạn đang hoạt động trong một môi trường luôn thay đổi theo những cách không thể đoán trước và nó tác động đến bạn theo những cách không lường trước được.
Xây dựng một tổ chức không phải là thiết kế cho một số trạng thái lý tưởng trong tương lai. Xây dựng một tổ chức là về xây dựng cho ngày hôm nay, xây dựng cho nhu cầu hiện tại. Đó là những gì bạn có thể thấy và bạn biết làm thế nào để nó trở thành hiện thực. Xây dựng cho HIỆN TẠI và HIỆN TẠI sẽ liên tục thay đổi (hiện tại ngày hôm nay khác với hiện tại ngày hôm qua).
Hai khả năng chính để một tổ chức tồn tại không phải là tầm nhìn hay vấn đề kỹ thuật mà đó là tính linh hoạt và sự kiên cường.
Chúng ta cần sự linh hoạt để có thể liên tục điều chỉnh theo sự thay đổi của hoàn cảnh, dựa trên những gì xảy ra trong môi trường, chúng ta sẽ điều chỉnh những gì chúng ta xây dựng và cách chúng ta xây dựng nó.
Và thứ hai là khả năng phục hồi. Vì môi trường liên tục tác động đến chúng ta nên chúng ta cần khả năng sống sót sau những tác động đó. Khi nói về khả năng hồi phục của một tổ chức chúng tôi nói đến 2 lĩnh vực:
  1. Khả năng phục hồi của con người – với tư cách là một nhóm và đó là văn hóa, và với tư cách cá nhân: khả năng của mọi người để vượt qua những thách thức trong công việc. Họ cần cảm thấy an toàn, được trao quyền và tự tin.
  2. Khả năng phục hồi của hệ thống. Chúng ta nên xây dựng các hệ thống giả định lỗi, rằng mọi thứ sẽ sai, rằng các tác động bên ngoài sẽ làm rung chuyển hệ thống. Chúng ta xây dựng các hệ thống có thể phục hồi được, với những dự phòng, tự phục hồi…
Các hệ thống có độ kiên cường cao là hệ thống có khả năng kháng bại: chúng phát triển dưới áp lực của một thế giới đang thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này đưa chúng ta trở lại khía cạnh linh hoạt.
Nếu chúng ta đã mã hoá cố định các cách làm việc và thiết kế cố định cách chúng ta đang hướng tới; và nếu chúng ta có các hệ thống mong manh được xây dựng dựa trên giả định rằng mọi thứ sẽ không bao giờ sai thì đây là những chiến lược tồi tệ nhất trong thế giới của sự thay đổi liên tục.
Môi trường chúng ta làm việc rất rắc rối. Tương lai luôn luôn là một ẩn số – không ai biết trước cho dù bạn trả cho họ bao nhiêu tiền. Vì vậy, hầu hết việc lập các kế hoạch và chiến lược trong các tổ chức là một sự lãng phí nỗ lực. Chắc chắn, xây dựng những chiến lược cấp cao – những thứ quan trọng như bản đồ Wardley – là những bài tập có giá trị để hiểu chiến lược tổng thể của tổ chức – nhưng bạn chỉ có thể vẽ chiến lược và kế hoạch theo nghĩa rộng nhất. Bạn có tầm nhìn về nơi bạn sẽ đến – đó là những ngôi sao điều hướng, nhưng bạn không thể vẽ bản đồ lộ trình, sơ đồ Gantt ( Gantt Chart là một phương pháp thông dụng khi lập danh mục những công việc cần làm theo thứ tự thực hiện của kế hoạch, có ghi rõ ai làm và thời gian thực hiện) hoặc chương trình kế hoạch trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào. Những điều này là không thực tế. Nếu những hành động DIỄN như vậy làm cho các bên liên quan cảm thấy tốt hơn, bạn có thể vẫn phải làm điều đó, nhưng đó là sự lãng phí.
Tại Teal Unicorn, chúng tôi lên kế hoạch hoạt động trong ba tháng tới và năm năm tới. Chúng tôi biết mình muốn ở đâu trong một vài năm và muốn ở đâu vào cuối quý, nhưng bất kỳ khoảng thời gian nào ở giữa chúng đều là vô ích. Lập kế hoạch là cần thiết nhưng kế hoạch là thứ có thể thay đổi và có thể bỏ đi. Hãy xây dựng kế hoạch của bạn dựa trên giả định bạn sẽ thực hiện lại sau ba tháng nữa. Điều đó sẽ giúp chúng ta kiểm tra những nỗ lực và kết quả của mình. (Bạn thử đoán xem chúng tôi nghĩ gì về việc lập ngân sách hàng năm).
Không ai là người có thể nhìn thấu được những thứ vô định như tương lai. Bởi thế, hãy xây dựng cho hiện tại và làm cho doanh nghiệp của mình trở lên linh hoạt và kiên cường. Hãy khám phá tương lai.
Ps/ Photo định nghĩa của thuật ngữ “thiết kế” để các bạn không lạc đề khi tranh luận về ý nghĩa của thuật ngữ chúng tôi sử dụng ở đây.