XÂY DỰNG CÁC ĐỘI TỰ TỔ CHỨC VÀ TỰ QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Để trở nên linh hoạt, các đội trong một tổ chức phải trở thành các đội tự quản lý để có thể phản ứng nhanh nhất, ra quyết định nhanh nhất trong mọi tình huống. Từ đó tạo ra giá trị nhanh nhất, hiệu quả nhất cho khách hàng. Vậy làm thế nào để tạo ra những đội làm việc như vậy?
Chúng ta tạo ra các đội tự quản lý bằng việc tạo các điều kiện cho các đội tự quyết định “How –như thế nào“. Nghĩa là, đội tự quyết định sản phẩm dịch vụ sẽ được làm ra và được cung cấp cho khách hàng như thế nào. Những người phụ trách sản phẩm và dịch vụ được ủy quyền chính thức thường xác định “WHAT – những gì” sẽ được sản xuất hoặc phân phối, và các nhà lãnh đạo cấp điều hành xác định phương hướng và chiến lược tổng thể. Họ xác định và truyền đạt cho toàn tổ chức biết “WHY – tại sao” của chiến lược tổng thể đó.
Các nhóm tự quản lý có thể chịu trách nhiệm cho hầu hết tất cả những cải tiến có được từ cách tiếp cận linh hoạt để làm việc. Do đó, các nhà quản lý cần làm mọi thứ có thể để khuyến khích các đội hành xử theo cách này.
Để khuyến khích các đội tự quản lý, có một số yếu tố nhất định cần được đặt ra, bao gồm:
  • Đặt ra ranh giới, rào cản và các giới hạn – những thứ này phải được thiết kế và quản lý cẩn thận.
  • Duy trì ranh giới – hành vi của lãnh đạo và các nhà quản lý phải đảm bảo tính toàn vẹn của những ranh giới đó.
  • Ủy quyền ra các quyết định – tự do hành động và tự chủ trong phạm vi ranh giới đã được xác định rõ ràng.
Vậy nên đặt ra ranh giới như thế nào cho hợp lý? (Xem hình)
Và đây là một số quy tắc để khuyến khích các đội tự quản lý:
  • Cân bằng giữa ranh giới và rào cản với quyền hạn – đừng quá chặt hay quá lỏng để bảo vệ chính các đội và tổ chức.
  • Duy trì sự toàn vẹn của các ranh giới, rào cản.
  • Cho phép ra quyết định quan trọng trong các giới hạn đã được xác định rõ ràng.
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you.
Chúc mọi người Lễ Quốc khánh vui vẻ ?