We miss you too Su

Recently our friend and client Su Nguyen, wrote the following reflection on Facebook:

Hi everyone, it’s Su the doctor but selling underwear [Su has a medical degree and is a lingerie manufacturer]. Today, I’m observing my staff doing his or her own job and missing you Cherry Vu and Rob England who trained so many of them. These days, new members of the team tell me that LOC’s personnel are so versatile. “Why, you know everything, and practice well”.

Back when I was struggling to find out which way to happily fulfill my mission, it was as if when a student needs a teacher, one  appears. I met Cherry after being approached with business design thinking, and at a time I was looking for management solutions that both I and my staff and customers need. Cherry appeared to cool and calm my over-stretched brain.

Believe it or not, my partner and I  participated in the workshop Diggers from Rob and Cherry 3 times! and all 3 times it was a source of great ideas to apply to our business. This is a workshop that simulates a factory. In one day, players transform it from a traditional bulky organisation to a much more lean, agile, and efficient enterprise.

(Su with the red hair)

We followed that with courses from Cherry on policy, communication, strengthening employee cohesion, effective meeting, agile sales, weekly training …

We got the following improvements:

  • Stop producing excess
  • Work flows smoothly. no congestion
  • Visualisation of work
  • Continuous improvement 
  • 15 minute meeting every day
  • policy open and distributed according to ability rather than roles or departments

After applying these ideas for more than 1 year, each improvement yields better results, but the policy part needs to adjust a lot according to each stage of the business. That is the most difficult thing that I did.

Thanks to the series of changes, at the peak of the transition our business which normally retails 7000 products, in April 2020 sold more than 14,000 products.

Since the application of new ways of working, our business had changed a lot. Challenges yes, and successes. On the emotional side, everyone is very happy and happy with their work. Human resources work together to help each other develop.

When applying agile management to our business, what we realize clearly is that everything is very simple, without complicated processes, and the business is not cumbersome. Everything can change at any time. And from there it becomes easier.

Thank you to everyone who listened to Su share, thank you for the great values ​​Ms. Cherry and Anh Rob have brought to the Vietnamese business community.

 

www.facebook.com/1541193005/posts/1022509270465503…

 

Chào mọi người, lại là em Su học y nhưng đi bán nội y đâyyyy

Hôm nay ngồi ở xưởng, quan sát dòng chảy ở xưởng sản xuất, quan sát mỗi thành viên đang làm công việc của mình.

Em Su nhớ chị Cherry Vu và anh Rob England  cùng đồng đội đã chinh chiến bao nhiêu khoá học của Anh Chị.

 Mấy nay các thành viên mới vào Team bảo với Su, nhân sự của LOC đa di năng quá. Sao cái gì cũng biết hết thế, đã biết rồi lại còn thực hành giỏi.

Bạn có biết vào thời điểm Su đang loay hoay không biết đi con đường nào để thực hiện được sứ mệnh của mình một cách Hạnh Phúc nhất thì cứ như Học trò cần người Thầy sẽ xuất hiện vậy đó.

Em Su gặp chị Cherry sau khi đã được tiếp cận với tư duy thiết kế doanh nghiệp, gặp chị Cherry vào thời điểm đang muốn tìm những giải pháp quản lý mà cả mình và nhân sự cùng khách hàng đều khao khát được vào cuộc chơi.

Chị Cherry xuất hiện làm bộ não đang căng như dây đàn của Su được mát dịu và ngọt ngào trở lại.

Bạn có tin không, Su và cộng sự của Su tham gia workshop The Diggers do anh Rob và chị Cherry tổ chức 3 lần và cả 3 lần đều là một vùng trời thứ hay ho để áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Đây là một workshop mô phỏng một nhà máy, trong một ngày những người chơi cải tiến nó từ một tổ chức cồng kềnh truyền thống sang doanh nghiệp tinh gọn, linh hoạt, hiệu suất cao hơn nhiều.

Tiếp theo đó là các khoá học về chính sách, về giao tiếp, về tăng cường sự gắn kết của nhân viên, cách họp hiệu quả, bán hàng linh hoạt, huấn luyện mỗi tuần…

Su đã áp dụng các vấn đề sau.

Không sản xuất dư thừa

Dòng chảy thông suốt không tắc nghẽn

Hiển thị hoá công việc rõ ràng

Cải tiến liên tục ngay cả những điều đang tốt nhất

15p họp mỗi ngày

Chính sách mở và phân bổ theo kĩ năng thay vì chức danh phòng ban

Sau khi áp dụng hơn 1 năm. Mỗi vấn đề doanh nghiệp thay đổi đều có kết quả tốt hơn, tuy nhiên về phần chính sách cần điều chỉnh rất nhiều dựa theo từng giai đoạn của doanh nghiệp. Việc đó là việc khó nhất mà Su áp dụng.

Nhờ vào hàng loạt thay đổi, vào khoảng thời gian đỉnh điểm của dịch. Doanh nghiệp của Su bình thường bán lẻ 7000 sản phẩm thì tháng 4/2020 doanh nghiệp bán hơn 14.000 sản phẩm.

Mọi người có thể đọc bài báo này để hiểu hơn về Su nhé:

www.google.com.vn/…/co-gai-vuot-qua-dich-covid…

Từ khi áp dụng những cách thức mới, doanh nghiệp đã thay đổi rất nhiều. Thách thức có, thành công có. Về mặt cảm xúc, mọi người đều rất vui và hạnh phúc với công việc của mình. Nhân sự gắn kết với nhau để cùng giúp nhau phát triển hơn.

Khi áp dụng cách quản lý linh hoạt vào doanh nghiệp, điều chúng ta nhận ra rõ chính là mọi thứ rất đơn giản, không có quy trình phức tạp, doanh nghiệp không cồng kềnh. Mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và từ đó nó trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Su chia sẻ, cảm ơn những giá trị tuyệt vời mà Chị Cherry cùng Anh Rob đã mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Nhắc nhớ Chị vìa Việt Nam nhanh lên nào