We don’t know until we do.

Trong quá trình làm việc, tôi gặp nhiều người hiểu rõ vấn đề của tổ chức mình, biết rằng mình cần thay đổi cách quản lý để ra kết quả khác đi. Nhưng họ không dám thay đổi vì không biết trước kết quả của sự thay đổi. Đây là một ví dụ, giám đốc một đơn vị nói với tôi:

– Tôi hiểu rằng cách chúng tôi đang giao chỉ tiêu kinh doanh trên từng cá nhân không ổn. Mỗi người gánh hơn 20 chỉ tiêu làm họ stress và không hiệu quả. Khi ai cũng chạy theo những chỉ tiêu cá nhân dẫn đến văn hóa tệ hại, mọi người không hợp tác tốt với nhau và thậm chí cạnh tranh lẫn nhau, quản lý cũng rất mệt mỏi. Nhưng ít nhất với cách làm này tôi có thể yên tâm vì tôi biết trước được kết quả.
Nếu lập các team linh hoạt như cách chị nói để làm việc, để mọi người nhận chỉ tiêu theo thế mạnh, làm việc theo nhóm để cùng tạo ra kết quả… thì tôi không chắc chắn về kết quả.
Tôi: Nếu không thử làm sao bạn biết? Nếu cứ làm theo cách cũ sẽ không thể cho ra kết quả mới. Nói cách khác “bạn không bao giờ có thể băng qua đại dương trừ khi bạn có đủ can đảm để mất dấu bờ”. Sự thay đổi nào cũng cần lòng dũng cảm. Phỏng ạ?
“You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore.” Christopher Columbus.
Mọi điều bạn muốn đều ở phía bên kia của sự sợ hãi. Can đảm lên thôi.
Ps. Nói về việc dũng cảm, tôi phục thằng con dại của tôi phết ạ. Ảnh dừng một business đang hoạt động tốt để bắt đầu phát triển một thương hiệu khác. Ảnh muốn thương hiệu này chuyên nghiệp hơn và có ảnh hưởng hơn. Chưa biết tương lai ra sau nhưng sau gần 1 tháng hoạt động kinh doanh bắt đầu có lãi và luôn trong tình trạng pre-order.