Tư duy quản lý mới thách thức niềm tin của bạn như thế nào?

Khi viết cuốn sách: Nhà quản lý linh hoạt: Các phương thức làm việc và quản lý mới, chúng tôi muốn dành nó cho các nhà quản lý và những người quản lý họ, đào tạo họ hoặc tư vấn cho họ, tất cả các cấp bậc quản lý điều hành, quản lý cấp trung, quản lý tuyến. Các phương thức này có thể áp dụng cho tất cả các lĩnh vực: Kinh doanh, chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận… trên toàn thế giới.

Trên thực tế, có nhiều ngựa hơn kỳ lân: các tổ chức được thành lập với cấu trúc quản lý truyền thống (ngựa) cần các cách làm việc và quản lý mới nhiều hơn những tổ chức unicorn kỳ diệu đã và đang đã hoạt động theo những cách mới như google, facebook, airb&b…

Như chúng tôi đã nói, thế giới đang thay đổi quá nhanh để tiếp tục sử dụng những cách làm việc và quản lý cũ. Những cuốn sách khác đề cập đến những cách làm việc mới, nhưng chúng tôi nghĩ rằng quản lý rất quan trọng. Chúng tôi tập trung vào điều này mọi lúc và chúng tôi muốn chia sẻ ý tưởng của chúng tôi với các bạn.

Những cách mới đầy thách thức: chúng đảo ngược các nguyên tắc mà chúng ta dựa vào để xây đựng lên sự nghiệp của mình. Cuốn sách này sẽ đối chất với bạn bằng những thách thức đó đồng thời giải thích chúng và chỉ cho bạn cách tiến tới những cách quản lý mới.

Nếu thoạt nhìn, những ý tưởng này có vẻ điên rồ, không thể làm được và hoàn toàn sai. SẼ RA SAO NẾU CHÚNG TÔI NÓI VỚI BẠN RẰNG:

– Người quản lý là người phục vụ cho nhân viên của họ.

– Bạn tìm thấy thành công qua rất nhiều thất bại. Thất bại là một phần bình thường của công việc. Chào mừng và thưởng cho sự thất bại.

– Người quản lý không biết nhiều hơn công nhân. Họ càng cao trong hệ thống phân cấp, họ càng ít biết về công việc.

– Công việc không chảy trong một luồng đơn giản, nó chảy theo mọi hướng.

– Quản lý thường là một chi phí, một gánh nặng cho công việc. Cần lật ngược thứ bậc để quản lý hỗ trợ công việc.

– Nếu nhân viên của bạn quá chậm, hãy làm cho họ làm ít hơn.

– Nếu bạn phải sa thải ai đó, hãy xem xét lại bản thân, có thể bạn đã thất bại.

– Đừng đổ lỗi cho cá nhân trước. Hãy nhìn vào hệ thống họ làm việc.

– Không vận hành bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai 100% công suất.

– Sẽ không ai tin tưởng bạn như một người quản lý trừ khi bạn tin tưởng họ.

– Bạn không biết điểm kết thúc khi bạn bắt đầu thay đổi. Bạn không biết nó sẽ như thế nào, khi nào sẽ sẵn sàng, chi phí ra sao hay khó khăn như thế nào.

Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi nếu bạn nghĩ rằng it’s impossible.

Làm ơn trích dẫn nguồn nếu  bạn muốn chia sẻ. Thank you!
#Rob_England #Cherry_Vu #Agile_Enterprise #Quan_ly_linh_hoat, #Doanh_nghiep_linh_hoat #Agile_managers, #các_nhà_quản_lý_linh_hoạt #agile_management #Teal_Unicorn

Image may contain: Rob England and Cherry Vu, people smiling, possible text that says 'PHAP QUA vi và n i và tac giới lir'