Tổ chức bạn có sự an toàn về tâm lý không?

Khi một nhà quản lý/lãnh đạo tạo ra một môi trường làm việc nơi mọi người có thể nói một cách cởi mở, “Tôi không biết”, “Tôi đã phạm sai lầm” hoặc “Tôi cần trợ giúp”, nghĩa là môi trường đó là nơi mọi người cảm thấy an toàn khi làm việc và là chính mình.

Khi mọi người sợ phải thừa nhận: “Tôi đã phạm một sai lầm”, “Tôi cần sự giúp đỡ”, hay “Tôi đã sai”… nghĩa là người lãnh đạo đã tạo ra một môi trường mà mọi người không cảm thấy an toàn khi thể hiện chính bản thân mình.
Khi không cảm thấy an toàn sẽ không ai dám nói sự thật, mọi người sẽ che giấu lỗi hoặc nói dối.
Để đánh giá một môi trường làm việc có an toàn tâm lý hay không, có sự tin tưởng cao không, người lãnh đạo có cởi mở không chúng tôi đo lường bằng việc đơn giản:

Sai lầm và thất bại được đối xử như thế nào? Chào đón hay trừng phạt?

Picture credit: Inspect and Adapt