Tính toàn diện

Thật khó để tìm thấy một từ duy nhất cho văn hóa mà chúng ta mong muốn trong quản lý linh hoạt, nhưng “toàn diện” là cụm từ khá gần ở nhiều khía cạnh:
  • Hiểu từ đầu đến cuối dòng chảy.
  • Quan điểm hệ thống về công việc: con người, thực hành, đối tác và tất cả mọi thứ.
  • Một cái nhìn tổng thể về vai trò cá nhân trong tổ chức (xem hình)
  • Phục hồi tính nhân văn trong công việc: thống nhất đạo đức, thẩm mỹ và khoa học/lý trí – điều Tốt, điều Đẹp và điều Thật. Con người không phải là những cỗ máy (và những cỗ máy sẽ không bao giờ là con người). Đừng cố đối xử với mọi người như thể họ là những cỗ máy: chúng ta quan tâm đến cả ba khía cạnh thực tế trên và phải coi con người như một tổng thể thống nhất.
Nếu điều đó quá triết lý hoặc quá “hippy” đối với bạn, hãy đọc “Tái tạo các tổ chức” của Laloux: xã hội đang tiến hóa. Các cộng đồng tiến hóa cao khao khát được tự tổ chức, toàn diện và có mục đích: teal. Điều cần thiết là nâng tầm suy nghĩ của chúng ta lên cấp độ triết học và xúc cảm.

“Bạn có thể mua thời gian của một người, bạn có thể mua sự hiện diện vật lý của một người ở một nơi nhất định; bạn thậm chí có thể mua sự chuyển động cơ bắp lành nghề có thể đo đếm mỗi giờ hoặc ngày. Nhưng bạn không thể mua sáng kiến; bạn không thể mua lòng trung thành; bạn không thể mua sự tận tâm của trái tim, tâm trí và linh hồn. Bạn phải dành được những thứ này” – Clarence Francis.

Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you.