Tiền không thúc đẩy những người giỏi nhất, cũng không khuyến khích được những điều tốt nhất ở con người

Money motivates neither the best people, nor the best in people”

– Dee Hock

 

Stt dành cho những doanh nghiệp đang cố gắng lấy tiền làm động lực thúc đẩy hiệu suất, đặc biệt là thúc đẩy hiệu suất cá nhân bằng $$$

Warning: Khi sử dụng tiền làm đòn bẩy, bạn có thể sẽ đạt được hiệu quả tức thì, trong ngắn hạn nhưng cái giá mà bạn phải trả lâu dài là nợ văn hóa – là không có ý thức hướng tới mục tiêu chung, là sự đổ vỡ của các team, là mâu thuẫn và cạnh tranh nội bộ khốc liệt, là những con người chỉ biết có tiền.

 

Hệ thống xấu đánh bại những người tốt, mọi lúc.

Bạn sẽ không có nhân viên trung thành.

Những người tốt sẽ bỏ bạn để đến một môi trường làm việc tốt đẹp hơn.

 

Pls stop it!!!

Photo: Trong một ngày một agile team (bao gồm những người từ các bộ phận có chức năng chéo và nhiều kỹ năng khác nhau) đã thiết kế và xây dựng xong một sản phẩm, end-to-end. Đó là sản phẩm của TEAMWORK. Team sẽ làm ra được những kết quả lớn hơn nhiều tổng kết quả của từng cá nhân đơn lẻ.

 

Bạn không thể xây dựng được tinh thần teamwork nếu đo lường hiệu suất cá nhân và trả lương thưởng theo đó.

Just saying!