Thúc đẩy sự cộng tác

Cộng tác là nền tảng cho sự linh hoạt có hiệu quả. Điều này đến từ lòng tin và nó tạo dựng lòng tin.
Hãy hình dung xem, cùng làm việc trong một tổ chức, có nghĩa là tất cả chúng ta ở trên cùng một con thuyền. Chúng ta sẽ đến cùng một nơi và nếu thuyền chìm tất cả sẽ cùng chìm. Mọi người trong các tổ chức làm việc biệt lập thường có xu hướng cho rằng “Không phải góc thuyền phía tôi ngồi đang đắm”.
Chúng ta nên chống lưng cho nhau, không chỉ trong các nhóm nhỏ mà trên toàn tổ chức. Chúng ta chia sẻ một tầm nhìn về nơi chúng ta đang tới và tại sao. Chúng ta giúp nhau cùng đến đó. Chúng ta cùng chia sẻ mọi thứ.
– Jessica Eddie, Vận động viên đua thuyền Olympic từng nói:
“Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể để thuyền trôi nhanh hơn, nhưng huấn luyện viên của tôi nói như thế không đủ, ông ấy hỏi tôi đã làm gì để phát huy tốt nhất những người khác trên thuyền”.
Trích trong cuốn sách: The Agile Manager: New Ways of Managing.
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ, Thank you!