Thông tin về Teal Unicorn

Two Hills™ Ltd is a management consultancy based in Porirua, near Wellington, New Zealand: the principals are Rob England and Dr. Cherry Vu (partners in life and work).

When Cherry and Rob collaborate to bring new ways of working and managing, our services  are provided under the Teal Unicorn™ brand.

We deal with new ways of management to make work better: better results, better lives, better society.

Teal because of Frederic Laloux’s model of Teal Culture.

Unicorn because of the Agile iconography around the term “unicorn”.

Make work better because we all should. There is a renaissance in social and work thinking transforming IT, enterprises, government, and society; which will make better lives at work, better society around our work, better results in work.

What motivates and inspires us is how the new ways improve both people’s lives and work outcomes.

Our expertise is in organisational transformationadvancement, culture change, leadership, and operational practices: the combination of policy, plans and people to operate the organisation.

We provide Consulting, Training, Coaching, and Content. And of course we work in new ways.

We are based in New Zealand; and also work regularly in Vietnam, where we consult onsite as well as all our other services.

We coach, train, and deliver content on advanced management anywhere across Asia/Pacific, or online around the world.

We come onsite to consult and teach. We also organise public classroom training. And we provide training and coaching online.

We are members of the Business Agility Institute, the Teal Network, the Open Management Academy, and the Open Leadership Network.

 

 

Read about our community service.

 

Tìm hiểu về chúng tôi
Dr Cherry Vũ và Rob England được gọi là Teal Unicorn.
Chúng tôi tin vào điều gì?
Tính nhân văn trong công việc.
Suy nghĩ theo hệ thống.
Đối phó với sự phức tạp.
Những gì chúng tôi đã viết
Người quản lý linh hoạt, Quản lý mở, và các cuốn sách khác
Nơi chúng tôi tập trung
chúng tôi tập trung vào Các cách quản lý tốt hơn để hỗ trợ các cách làm việc tốt hơn
Chúng tôi chuyên sâu về
Các cách quản lý và làm việc tốt hơn: sự linh hoạt trong kinh doanh, lãnh đạo cởi mở, trao quyền cho công việc.
Chúng tôi làm gì?
Tư vấn, huấn luyện, đào tạo, tạo nội dung. Trên toàn doanh nghiệp (ở mọi cấp độ) và trong Công nghệ thông tin.
Chúng tôi làm như thế nào?
Chúng tôi làm việc theo những cách mới (tất nhiên): lặp đi lặp lại, tăng dần, thử nghiệm, khám phá thành công cùng bạn.
Chúng tôi đã làm gì?
Chúng tôi đã phục vụ các tổ chức lớn và nhỏ ở mọi cấp trong nhiều ngành ở nhiều quốc gia, để nâng cao hiệu suất và cải thiện văn hóa.
Những gì chúng tôi không làm:
We don't work like conventional large consultancies.
Nơi chúng tôi làm việc
Often in NZ or VN, and anywhere in the world, online or onsite.
Bạn hợp tác với chúng tôi khi nào?
Khi bạn muốn tiến tới những cách quản lý mới hoặc bạn cần những cách làm việc mới để thành công
Còn CNTT thì sao?
Tại New Zealand, Rob chuyên về quản lý, chiến lược và quy trình CNTT. Tìm anh ấy tại trang web Two Hills của chúng tôi

Teal Unicorn's

Đội Teal

Rob England
Rob England
Managing Director
Một đội tuyệt vời
Một đội tuyệt vời
Chúng tôi làm việc cùng nhau 24x7. Cherry dẫn đầu ở Việt Nam và Rob dẫn đầu ở hầu hết các nơi khác.
Huynh Thi Hang
Huynh Thi Hang
Associate Consultant
Tran Duong
Tran Duong
Associate Consultant
Thi Thanh Hoa Dao
Thi Thanh Hoa Dao
Associate Consultant
James Macnee, Lean guru
James Macnee, Lean guru
Chúng tôi mang đến các chuyên gia liên kết khi cần thiết, ví dụ:
Astro
Astro
DevOps Dog

Our Clients