THAY ĐỔI VĂN HÓA NHƯ THẾ NÀO?

Như tôi đã nhiều lần chia sẻ, hầu hết các nỗ lực để thay đổi văn hóa tổ chức đều thất bại. Những nỗ lực để tạo ra một văn hóa trong các tổ chức sáng tạo thường ít thành công hơn. Tuy nhiên, một số thành công, có một ví dụ phi thường là SRI International (SRI), người tạo ra Siri, trợ lý cá nhân sau này bán cho Apple.
Năm 1998, SRI thực tế đã bị phá sản với một nền văn hóa độc hại, không tin tưởng lẫn nhau. Trong 16 năm tiếp theo, SRI đã trở thành một công ty sáng tạo liên tục có lợi nhuận cao, với một chuỗi các sáng kiến trị giá hàng triệu đô la, như Siri.
Dưới sự lãnh đạo của Carlson, SRI đã xây dựng được văn hóa hợp tác cao và có thể tạo ra một loạt các đổi mới tạo ra thị trường trị giá hàng tỷ đô la. Khi được hỏi về những gì liên quan đến sự thay đổi văn hóa tại SRI, tại sao Carlson thành công mà rất nhiều người khác đã thất bại? Các yếu tố dẫn đến thành công là gì? Dưới đây là câu trả lời (Trích lược trong: Làm thế nào để tạo ra một nền văn hóa sáng tạo: Trường hợp đặc biệt của SRI – Steve Denning).
Không bao giờ nói về văn hóa
Đáng ngạc nhiên, một yếu tố quan trọng trong việc thay đổi văn hóa SRI là không bao giờ nói về “thay đổi văn hóa”. Mọi người nói chung rất tự hào về văn hóa của họ, vì vậy nếu bạn vào một tổ chức và nói: Văn hóa của tổ chức này cần phải thay đổi! Có phải bạn đang nói rằng có điều gì đó không đúng trong văn hóa của tôi không? Vì vậy, tôi chưa bao giờ sử dụng từ ‘văn hóa tại SRI trong bất kỳ cuộc thảo luận nào của tôi với nhân viên. Những gì tôi đã nói là những gì chúng ta cần phải làm. Không phải những thứ vô định hình như văn hóa và khiến mọi người lo lắng. Bạn hãy tránh xa những từ như thế vì nó khó hiểu. Trong các cuộc thảo luận tôi đã có một vài chủ đề lớn và tôi lặp đi lặp lại những chủ đề đó mỗi lần. Nhưng tôi chưa bao giờ dùng từ thay đổi văn hóa.
Vậy Carlson đã nói về điều gì? Carlson đến SRI với khái niệm rằng những ý tưởng sáng tạo là không đủ. Ông bắt đầu phát triển một phương pháp để đổi mới nối tiếp nhanh chóng, quy mô lớn, bắt đầu với những giả thuyết thuyết phục cho cả việc cung cấp sản phẩm và mô hình kinh doanh. Giả thuyết của ông là cho đến khi điều đó được thực hiện, mọi nỗ lực phát triển kỹ thuật sẽ còn sớm, nếu không muốn nói là lãng phí hoàn toàn. Ông đã thấy hầu hết các nỗ lực đổi mới đều thất bại vì những lý do này, không có khách hàng và không có mô hình kinh doanh.
Kế hoạch trò chơi của ông bao gồm các đặc điểm nổi bật của Nền kinh tế sáng tạo: tập trung vào các cơ hội thị trường và khách hàng quan trọng; tạo các nhóm linh hoat, liên tục và đồng sáng tạo của khách hàng; các đội chủ yếu tự tổ chức bởi những “nhà vô địch”, khích thích giá trị tích cực của con người; và một phương pháp tạo giá trị cụ thể đảm bảo mức độ thành công cao.
Vậy thì làm thế nào?
Nhìn chung, chiến lược thành công nhất là bắt đầu, như Carlson đã làm, với các công cụ lãnh đạo, bao gồm tầm nhìn hoặc câu chuyện về tương lai, củng cố sự thay đổi tại chỗ với các công cụ quản lý, như định nghĩa vai trò, hệ thống đo lường và kiểm soát và sử dụng các công cụ quyền lực thuần túy của sự ép buộc và trừng phạt như là phương sách cuối cùng, khi tất cả những thứ khác đều thất bại.
Những sai lầm thường gặp khi cố gắng thay đổi văn hóa bao gồm:
  • Sử dụng quá mức các công cụ quyền lực để ép buộc và sử dụng các công cụ lãnh đạo để ra lệnh buộc mọi người thực thi.
  • Bắt đầu với một tầm nhìn hoặc một câu chuyện, nhưng không đưa ra các công cụ quản lý sẽ củng cố các thay đổi hành vi tại chỗ.
  • Bắt đầu với các công cụ quyền lực ngay thậm trí trước khi một tầm nhìn rõ ràng hoặc câu chuyện về tương lai được đưa ra.
Chúng tôi, ở Teal Unicorn đã giúp nhiều tổ chức lớn nhỏ thay đổi thành công dựa vào 3 nhận thức sâu sắc:
1. Bạn không thể thay đổi con người và cách làm việc một cách trực tiếp
  • Văn hoá mới và hành vi mới sẽ không trụ lại
  • Bạn cần thay đổi hệ thống để con người có thể thay đổi hành vi.
2. Bạn không thể thay đổi một hệ thống phức tạp, bạn chỉ có thể tạo điều kiện cho nó tự thay đổi.
  • Những điều kiện đó bao gồm: các mục tiêu, KPIs, nguồn lực, quy tắc, chính sách, tiền…
3. Đó là quản lý (và quản trị)!
•Lãnh đạo cần thay đổi cách các nhà quản lý quản lý.
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ, Thank you!