Thất bại đẹp

Anh bạn đồng nghiệp của chúng tôi, John Smart, tác giả của cuốn: Sooner Safer Happier bảo:

• Lo sợ thất bại thông minh là sợ học.
• Lo sợ thất bại thông minh dẫn đến thất bại không thông minh.
• Nguồn gốc của thất bại chính là những nỗ lực không thành để tránh thất bại .
Không ai muốn trông ngu dốt nên sợ đặt câu hỏi.
Không ai muốn bị coi là kém năng lực nên sợ thừa nhận sai lầm.
Không ai muốn bị coi là ngốc nghếch nên không đưa ra ý kiến.
Không ai muốn bị coi là tiêu cực nên không thắc mắc về tình trạng hiện tại.
Thế nhưng để tồn tại và phát triển trong thế giới VUCA chúng ta không thể như những chú đà điểu rúc đầu vào cát. Chúng ta phải dám học, dám làm, dám thất bại một cách thông minh.
Chúng ta biết thử sẽ sai, sẽ thất bại nhưng chúng ta vẫn thử để học được cách làm. Thất bại thông minh là thất bại trong tầm kiểm soát, thất bại nhanh, thất bại nhỏ, thất bại đẹp. Từ thất bại nhỏ, thất bại thường xuyên chúng ta học được cách cải tiến, làm tốt hơn và thành công.
England’s Law: ít nhất phải ba lần fail chúng ta mới kết quả như ý.
Bạn có dám thất bại thông minh?
Ps. Có member trong group này nói với 2 bạn ở trong ảnh: Người ta thì nói đến thành công. Anh chị lại kêu người ta phải fail small, fail early, fail fast, fail often, lại còn fail well nữa chứ.
– Chỉ khi không sợ thất bại chúng ta mới dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Phỏng ạ?