Teal Unicorn & PINK 24

Những kết quả tuyệt vời trong việc ứng dụng tư duy và các phương pháp quản lý Mở của Teal Unicorn trong các doanh nghiệp và tổ chức, Rob và Cherry đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chuyên gia và lãnh đạo của các tổ chức đang đi tiên phong trong việc ứng dụng những tư duy quản lý mới trên thế giới.

Để những tư duy và phương pháp quản lý cấp tiến này lan toả rộng hơn, chúng tôi đã nhận lời mời tham gia thuyết trình và đào tạo tại Pink24. Đây là một Hội nghị thường niên về Quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin lớn nhất thế giới đã diễn ra trong suốt 27 năm qua (lớn đến mức phải chọn Bellagio Las Vegas mới có đủ chỗ chứa cho mấy ngàn người).


Hội nghị này cũng là nơi tập hợp các chuyên gia, các nhà lãnh đạo tư tưởng, những người thực hành, những người tiên phong có cùng chí hướng mà các nhà lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn trên thế giới không bỏ lỡ (tham khảo ở đây www.pinkelephant.com/en-US/pink24/program).
Trong Pink 24 chúng tôi sẽ đóng góp vào 3 sections chính:

1. Section dành cho các lãnh đạo

Chủ đề của chúng tôi là: Làm cho công việc tốt hơn (Making work better).

“Để đáp ứng với một thế giới đang thay đổi, các phương thức quản lý và làm việc tốt hơn đang thay thế cách tiếp cận truyền thống của thế kỷ 20. Rob và Cherry đã đi tiên phong trong các hoạt động này. Sử dụng các ví dụ từ các nghiên cứu điển hình về lật ngược hệ thống phân cấp để phục vụ công việc, sử dụng quản lý theo lời mời và hợp tác trong việc ra quyết định, họ sẽ làm nổi bật những điều sau đây:

– Cách bạn quản lý công việc là chìa khóa cho những cách làm việc mới
– Làm cho công việc và quản lý ‘mở’ nghĩa là gì
– Xem xét lại cách tiếp cận của bạn để lãnh đạo và quản lý tốt hơn.”

2. Section liên quan tới các phương pháp: Lean, Agile & Devops

Chủ đề của Teal Unicorn là Working Naked (hem biết dịch sang tiếng Việt như nào 😃 )

Phần này chúng tôi sẽ tập trung vào một khía cạnh quan trọng của những cách làm việc Mở đó là:

– Trực quan hóa công việc và đặt thông tin ở nơi mọi người có thể nhìn thấy. Điều này rất quan trọng để xây dựng giao tiếp, phối hợp và cộng tác. Mọi thứ được thực hiện tốt hơn với ít lỗi hoặc nhầm lẫn hơn. Nhân viên cảm thấy được tham gia và cam kết và có thể thấy điều gì là công bằng.
-Những phương pháp mới nhất về trực quan hóa và chúng trông như thế nào ở nơi làm việc. Chúng tôi sẽ tập trung vào các kỹ thuật và nguyên tắc lấy từ quản lý Tinh gọn như Kanban, Obeya và Value Stream Mapping (Bản đồ dòng chảy chuỗi giá trị).

3. Section: Xu hướng mới & đang nổi lên

Phần này chúng tôi sẽ thực hiện 2 chủ đề:

3.1 . Workshop hướng dẫn cách “Tạo một sản phẩm mới trong một ngày”

Rob và Cherry đã sử dụng kỹ thuật này với một số khách hàng để giúp họ tạo ra một sản phẩm kỹ thuật số mới trong một ngày: từ việc thiết kế, lập kế hoạch và triển khai sản phẩm trên hệ thống CNTT. Qua hai ví dụ chúng tôi giúp khách hàng thực hiện, chúng tôi sẽ chia sẻ:

– Các cách quản lý và làm việc để có thể thực hiện được việc này
– Ai cần tham gia
– Phương pháp “hack” trong một ngày, trực tuyến hoặc tại chỗ

3.2. Open IT: What Got You Here Won’t Get You There (Điều đưa bạn tới đây không đưa bạn tới tương lai)

Trong phần này, Rob và Cherry sẽ tiết lộ kết quả nghiên cứu và làm việc của chúng tôi trong quản lý và làm việc theo cách MỞ trong lĩnh vực CNTT. Chúng tôi sẽ thảo luận ý nghĩa của tính mở trong công việc và quản lý, cấu trúc CNTT mở, về khả năng thích ứng, sự tự do và dòng chảy cũng như cách tiến tới làm việc và quản lý mở.
—-
Chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc về văn hoá, về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sau khi áp dụng quản lý Mở, chúng tôi nhận thấy mình cần lan toả nhiều hơn không chỉ trên thế giới mà còn ở Việt Nam, chúng tôi mong muốn tạo ra sự thay đổi lớn hơn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Đây là video: Quản lý Mở – Doanh nghiệp linh hoạt: Những bài học thành công từ Việt Nam

www.youtube.com/watch?v=lVy_txYTCI0