Sức khỏe tinh thần

Sức khỏe tinh thần tốt là một tài sản quý giá của một tổ chức. Những tổ chức chăm sóc sức khỏe tinh thần của người lao động thường có hiệu quả hơn, giảm sự vắng mặt và tăng năng suất. Khi sức khỏe tinh thần được cải thiện, tâm trạng của mọi người sẽ tốt hơn và sự hài lòng trong công việc cao hơn.
Có hai khía cạnh đối với sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc. Một là, đảm bảo sức khỏe chung của mọi người và không tạo ra một môi trường không lành mạnh làm tổn hại đến họ. Mặt khác, chấp nhận thực tế là có một tỷ lệ lớn nhân viên có vấn đề về sức khỏe tâm thần và khuyết tật mà chúng ta nên chăm lo, cũng giống như những người có vấn đề về thể chất.
Nắm bắt sự đa dạng. Nhiều dạng của tâm thần được coi là bệnh đối với một số người này, được coi là sự khác biệt với những người khác, thường bao gồm cả những người “chịu đựng”. Nhiều người khác thấy bệnh của họ không có gì là xấu mà là một điều may. Ví dụ, một số người coi tự kỷ là một cấp độ tiến hóa cao cấp hơn. Một số bệnh nhân tâm thần phân liệt nắm lấy sự sáng tạo mà chứng bệnh đó mang lại. Một số trầm cảm dạng hưng phấn tận hưởng năng lượng bùng nổ. Một số người rối loạn nhân cách sử dụng sự tách biệt của họ để có được kết quả và đưa ra những quyết định khó khăn phải được đưa ra. Không ai là thực sự nằm ở điểm bình thường.
Hãy trân trọng những đóng góp của mọi người cho năng lượng sáng tạo và khả năng thích ứng của tổ chức bạn.
Nhiều người, có lẽ khoảng 1/3 trong số chúng ta có thể trải qua căng thẳng, lo lắng, thậm chí trầm cảm hoặc suy sụp tại một số thời điểm trong cuộc sống. Có một số điều mà tổ chức có thể làm để hỗ trợ và giúp nhân viên giải quyết các vấn đề tâm lý mãn tính hoặc vượt qua những vấn đề tinh thần, và từ đó có được lợi thế và cơ hội, giống như cách chúng ta làm khi hỗ trợ những người khuyết tật về thể chất. Xem xét liệu văn hóa, chính sách và thực tiễn của tổ chức có làm tốt điều này không[1].
  • Tổ chức của bạn có văn hóa tôn trọng việc tốt theo cả cách chính thức và không chính thức không?
  • Môi trường làm việc có dễ chịu không?
  • Nhân viên có được khuyến khích và tạo điều kiện để tập thể dục tại nơi làm việc không?
  • Mọi người có cơ hội học các kỹ năng mới không?
  • Trong các nhóm làm việc, các thành viên có tôn trọng nhau không?
  • Người quản lý có mối quan hệ tốt với cấp dưới của mình không?
  • Xung đột cá nhân có được xử lý tốt tại nơi làm việc không?
  • Có chính sách và biện pháp nào để ngăn chặn bắt nạt, quấy rối và phân biệt đối xử không? Có hành động để đối phó với các sự cố và hỗ trợ nạn nhân không?
Làm ơn trích dẫn nếu bạn muốn chia sẻ. Xin cảm ơn!
[1] The Five Ways to Wellbeing at Work Toolkit (Năm cách để sống khỏe ở nơi làm việc) www.mentalhealth.org.nz