Studio Doily là một trò chơi về Quản lý sản phẩm: cách phát triển một sản phẩm thành công. Nó dành cho chủ sở hữu sản phẩm, người quản lý, nhà thiết kế, nhà sản xuất và nhà tiếp thị, hiểu rõ hơn cách phát triển sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Trò chơi được tạo ra và phân phối bởi Teal Unicorn. Trò chơi kéo dài một ngày, dành cho 10 người chơi trở lên.

Studio Doily lô gô được tạo ra bởi các nhà thiết kế tài năng tại Amber Academy Vietnam