Cherry và Rob hiện đã xuất bản một số cuốn sách và nhiều cuốn khác đang được hoàn thiện.

 

Ngoài ra…

Cherry đang viết Agile Enterprise bằng tiếng Việt

Rob đang viết lại:

 

Cũng đang được tiến hành:

Và nhiều cuốn sách sắp ra mắt!!

Rob đã viết nhiều sách hơn trong quá khứ, bao gồm:

Chúng tôi cũng viết sách về cách những ý tưởng này soi sáng việc nuôi dạy một gia đình: