Sách của chúng tôi

Đây là những đứa con tinh thần của chúng tôi, đã ra đời, sắp ra đời và dự kiến sẽ ra đời. Ơ, nhìn cũng nhiều ra phết mà sao tui chưa giàu nhể?
Bà con thương tình nhón tay làm phúc ủng hộ việt kiều xa tổ quốc đê. Tôi hứa sẽ hoàn thành sớm những cuốn còn lại nếu bà con ủng hộ ạ 😃