Quản lý linh hoạt: Chân Thiện Mỹ

Cám ơn team Teal Unicorn thực sự đã hệ thống hóa lại các khái niệm, các ví dụ cũng như phân tích, so sánh các mô hình quản lý theo 3 đối tượng: Văn hóa – Con người – Hệ thống trong một tổ chức, dù là gia đình hay công ty. Tôi đã tìm đọc thêm rất nhiều tài liệu nhưng những điều cô đọng mà Rob & Chery đem đến đã Khai sáng tâm trí tôi về quản lý linh hoạt trong công việc và gia đình.

Copy từ: www.facebook.com/groups/353382871937665/permalink/…