Những rủi ro mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt

Thế giới đang thay đổi liên tục, không ngừng nghỉ, không có trạng thái tĩnh ổn định. Tất cả mọi thứ đều không ngừng phát triển, được thúc đẩy bởi một cỗ máy khoa học + công nghệ khổng lồ. Số các nhà khoa học đang làm việc hiện nay nhiều hơn tổng số nhà khoa học trong quá khứ cộng lại. Internet kết nối chúng ta và tốc độ chia sẻ nhanh hơn bao giờ hết. Kỹ thuật số, sinh học và các ngành công nghệ vật liệu đang tạo ra những khả năng mới mỗi ngày. Kết quả là, bản thân xã hội đang thay đổi tạo ra các giá trị mới, cách suy nghĩ và hành động mới.
Điều này tạo ra những rủi ro lớn cho tất cả các tổ chức:
 • Chúng ta không thể đáp ứng các nhu cầu mới đủ nhanh.
 • Những gì chúng ta cần là liên tục thay đổi. Nếu từ lúc bắt đầu công việc tới khi kết thúc quá lâu có nghĩa là chúng ta cung cấp sai.
 • Chúng ta không thể điều chỉnh những gì chúng ta đang làm đủ nhanh theo sự thay đổi của nhu cầu.
 • Khi chúng ta cố gắng thay đổi quá nhiều cùng một lúc, nếu chúng ta không thực hiện đúng sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng.
 • Tương lai mờ mịt và không thể đoán định.
 • Sự không chắc chắn và biến động ảnh hưởng xấu đến tinh thần của nhân viên.
 • Mọi thứ trở nên ngày càng phức tạp.
 • Chúng ta trở nên quá chậm chạp để sửa chữa mọi thứ.
 • Sự vội vã, sự thay đổi và không khắc phục các vấn đề…dẫn tới chất lượng kém.
 • Khi không có đủ thời gian, chúng ta triển khai hoặc để lại chất lượng thấp trong hệ thống của mình.
 • An ninh bị suy yếu và bị bỏ qua khi chúng ta ở trong tình trạng vội vàng.
Trong thế giới luôn thay đổi này, để giải quyết những rủi ro trên, chúng tôi đo lường sự thành công của một tổ chức sử dụng bốn yếu tố:
 1. Chất lượng công việc: Khách hàng hài lòng như thế nào? Chúng ta có đang mang lại giá trị cho họ?
 2. Tốc độ và thông lượng của công việc: Chúng ta có đủ nhanh không?
 3. Tính bền vững của công việc: Chúng ta có thể tiếp tục làm việc như vậy mãi mãi không?
 4. Cải thiện: Chúng ta có luôn luôn tốt hơn? Chúng ta điều chỉnh nhanh chóng như thế nào để thay đổi hoàn cảnh?
Bạn đang thực hiện những điều trên ra sao? Liệu có phải tất cả bốn khía cạnh trên đều đang tốt lên theo thời gian trong vài năm qua?
Nếu cách bạn làm việc hiện nay đáp ứng nhu cầu của tổ chức, bạn đang phát triển mạnh và dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, bạn có thể chọn cách tiếp tục làm những gì đang làm trong thời điểm này. Hầu hết các ngành hiện nay đều đang bị phá vỡ bởi các mô hình mới vì vậy sẽ là sự khôn ngoan nếu bạn luôn để mắt tới những gì xảy ra phía trước.
Nhưng nếu cách làm việc của bạn hiện không đạt được những gì tổ chức cần đạt, bạn không thành công như mong đợi hoặc tụt lại phía sau trong thế giới thay đổi thì tiếp tục làm theo cách cũ không phải là chiến lược tốt. Điều đưa bạn đến đây không dẫn bạn tới đó.