Người sếp tàn nhẫn

Chúng ta có nghe nói về các sếp luôn ra tay khiến cuộc sống của ai đó trở nên khốn khổ: tàn ác, hay mắng nhiếc và làm dụng ở nơi làm việc.

Rất may, mức độ cư xử đó rất hiếm trong công việc. Kinh nghiệm của chúng tôi là hầu hết các nhà quản lý đều cải thiện hành vi của họ rất nhiều khi điều đó trở thành công thức mới cho sự thành công của họ và phần lớn những người đó thực sự muốn trở thành những người tốt hơn. Các nhà quản lý là những người tồi tệ bởi vì họ nghĩ rằng đó là mục đích của việc quản lý, và hầu hết các sếp của họ đều khuyến khích quan điểm đó. Mọi thứ trở nên đặc biệt tồi tệ khi sự nắm bắt nhận thức bình thường hóa hành vi lạm dụng, khi văn hóa trở nên độc hại. Mọi người bị mắc kẹt trong các chuẩn mực xã hội. Các nhà quản lý là nạn nhân của cùng một hệ thống. Hầu hết bọn họ đều sử dụng hành vi bắt nạt vì tuyệt vọng. Hệ thống không hợp lý làm cho con người không hợp lý.

Cho họ thấy rằng bạn kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách cư xử tử tế là một điều mặc khải.

Bệnh thái nhân cách (Psychopathy) chỉ được thể hiện quá mức trong quản lý khi hệ thống cho phép. Và hầu hết những kẻ thái nhân cách (psychopaths) không bị bệnh tâm thần, họ không ham mê sự tàn ác chỉ vì lợi ích của nó. Họ làm bất cứ điều gì họ cần để phát triển, bao gồm cả việc làm người tốt. Họ có năng suất làm việc rất cao.

Tôi lo ngại về những kẻ thái nhân cách rối loạn chức năng trong chính trị hơn là về quản lý. Nhiều chính sách của chính phủ rõ ràng có tính chất cố tình tàn nhẫn.