Nếu bạn không thể hiển thị hoá những gì bạn làm, bạn sẽ không thể cải thiện nó.

Một CEO, người đã cải tiến thành công doanh nghiệp của mình từ DN truyền thống sang doanh nghiệp linh hoạt, tổ chức phẳng 100% vừa nhắn cho tôi:

Mấy ngày hôm nay, khi em nghiên cứu lý do thực sự tại sao các anh chị doanh nghiệp khác không triển khai được agile [management – quản lý linh hoạt] hoặc rất khó. Ngoài lý do “kỹ năng lãnh đạo phục vụ” thì có một vấn đề em nhận ra đó là “họ không đủ khả năng mô hình hóa toàn bộ dòng chảy tại doanh nghiệp của họ theo hướng agile”. Họ vẫn “mô hình hóa” theo cách cũ.
Có thể họ đang thiếu “ký pháp” về mô hình hóa trong CNTT gọi là UML [Unified Modeling Language]. Thiếu khả năng “mô hình hóa” và thiếu khả năng “ký pháp UML” họ rất khó để “hình dung” và lại càng khó để “hiển thị” ra cho người khác hiểu. Em nhận thấy chị giảng dạy rất dễ hiểu vì em thấy chị hay “vẽ”, đó là một dạng “ký pháp”.
Trong quá trình tư vấn, huấn luyện hay đào tạo tôi thường vẽ để làm rõ những gì mình nói. Ngoài lý do là não của chúng ta tiếp thu được tốt hơn qua các hình ảnh thì việc có thể hiển thị hoá được mọi thứ cũng giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về điều chúng ta muốn nói đến. Tôi thấy cái gì cũng có hiển thị hoá được cho dù đó là ý tưởng, các dòng chảy công việc, các mối quan hệ biện chứng…
Có lẽ suốt quá trình học hành nghiên cứu ở các bậc học thạc sỹ rồi tiến sỹ, điều mà tôi đạt được nhiều nhất không phải là kiến thức hàn lâm mà là khả năng tư duy logic, mạch lạc. Kể từ khi một ông giáo sư, thầy tôi nói với tôi:
Trước khi dành thời gian viết hàng chương dông dài để giải thích những ý tưởng của mình, em hãy vẽ sơ đồ để hiển thị nó ra. Nếu em có thể hiển thị nó có nghĩa là em hiểu nó. Nếu không vẽ được những gì em muốn nói hay những gì hệ thống đang làm có nghĩa là em đang không hiểu nó.
… và từ đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi luôn có thói quen vừa nói/nghe vừa vẽ.
Lời khuyên cho tất cả mọi người: Hãy tìm cách hiển thị hoá những gì các bạn đang làm bằng tranh vẽ, bằng sơ đồ, bằng đồ thị hoặc bất cứ cách nào. Những “bức tranh” sẽ luôn kể cho bạn những câu chuyện thú vị. Bạn có thể sẽ cải thiện được cách bạn làm việc và hệ thống của bạn nếu bạn có thể vẽ ra mọi thứ.
Just do it 🙂