Networking

“Những người nói nhiều nhất về lãnh đạo thường gặp khó khăn nhất khi lập các đội gắn bó với nhau. Lý do là các đội như vậy không thực sự dẫn đầu. Họ là các mạng lưới chứ không phải theo cấp bậc. Tất cả thành viên là đồng sự ảo. Chức năng lãnh đạo được phân phối. Đó là, các thành viên khác nhau kiểm soát tại các thời điểm khác nhau.” – Tom DeMarco
Khi quản lý linh hoạt chúng ta giảm sự kiểm soát tập trung, phân chia thứ bậc và quan liêu, chúng ta khuyến khích các nhóm tạo ra sự kết nối năng động của riêng họ để làm việc theo mạng lưới. Cái giá chúng ta phải trả là một mức độ lộn xộn và kém hiệu quả trong một thời gian nhất định nhưng lợi ích thu được là sự thông suốt, linh hoạt, trao quyền và sự sáng tạo.
Chúng ta cần một tầm nhìn và mục tiêu trọng tâm mạnh mẽ và cũng có thể sẽ cần một số tiêu chuẩn hóa, đặc biệt là chính sách. Trong đế chế La Mã các quốc gia bị chinh phục được phép điều hành hầu hết các công việc của mình theo cách riêng nhưng một số lĩnh vực được tiêu chuẩn hóa tập trung, chẳng hạn như hệ thống đường xá…
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you!