MỤC TIÊU CỦA LÃNH ĐẠO LÀ GÌ?

Khi làm việc với các tổ chức, tôi thường nghe được những câu như thế này.
  • Lãnh đạo của chúng tôi không gần mọi người, họ cần kết nối tốt hơn
  • Họ chưa thực sự lắng nghe, chúng tôi cần họ lắng nghe nhiều hơn.
  • Họ không đồng cảm với chúng tôi
  • Họ cần làm gương
  • Chúng tôi muốn họ thay đổi.
…và rất nhiều mong muốn khác…

Tất nhiên, để dẫn dắt một tổ chức phát triển mạnh mẽ và bền vững các nhà lãnh đạo cần thay đổi rất nhiều. Họ cần rèn luyện để có được những phẩm chất của một nhà lãnh đạo phục vụ: Lắng nghe, thấu hiểu, tin tưởng, làm gương, kết nối, truyền cảm hứng …
Tuy việc cải thiện bản thân để trở thành một nhà lãnh đạo tốt là vô cùng quan trọng NHƯNG đó không phải là mục tiêu. Mục tiêu của toàn bộ tổ chức phải là cải thiện cách làm việc, làm cho hệ thống và những người làm việc trong hệ thống đó luôn tốt hơn, đó là những gì các nhà lãnh đạo thực sự làm.
Mục tiêu của nhà lãnh đạo không phải là truyền cảm hứng cho những người khác chạy xuyên qua các bức tường và làm nhiều hơn nữa mà là làm thế nào để xóa bỏ được các bức tường, làm thế nào để làm ít hơn nhưng kết quả cao hơn.
Bạn có đang làm tốt điều này?
Ps. Mục tiêu của người làm vườn là xung quanh vườn lúc nào cũng ngập hoa, giản dị rứa thôi ạ 😃