Một hệ thống tốt trông như thế nào?

Những phàn nàn phổ biến mà chúng tôi thường nghe được từ các nhà quản lý là: Để công việc được hiệu quả cao hơn chúng tôi cần người giỏi hơn, có chuyên môn tốt hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên chúng tôi không thể thuê được người giỏi vì chúng tôi không thể trả mức lương như họ kỳ vọng, vì chế độ đãi ngộ của chúng tôi không đáp ứng được họ…
Quan điểm của Teal Unicorn là: Một hệ thống nên làm những điều tuyệt vời với những người bình thường. Nghĩa là nó nên vận hành một cách trơn tru và ai cũng làm được công việc của mình một cách tốt nhất. Đừng bao giờ mong đợi bất cứ ai là người đặc biệt hay xuất sắc (Tất nhiên, sẽ là rất tốt nếu chúng ta có những người giỏi xuất sắc, nhưng những người này sẽ làm những công việc đặc biệt, cần đến tài năng của họ hơn là làm những công việc thông thường).
Nếu các nhà quản lý quản lý, lãnh đạo lãnh đạo, huấn luyện viên huấn luyện và tất cả chúng ta, những người có kỹ năng chéo cộng tác, chia sẻ công việc, chúng ta sẽ hoàn thành công việc với những người bình thường.
Một hệ thống tốt là một hệ thống mà ở trong đó những người bình thường có thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình.