Mọi vấn đề đều đến từ sự thiếu tin tưởng

Một đồng nghiệp của chúng tôi, cũng là một chuyên gia tư vấn chia sẻ:
Nói chuyện với một người bạn vào đêm hôm trước, chúng tôi nói về những thách thức mà chúng tôi gặp phải trong các tổ chức. Tôi gợi ý rằng hầu hết những thử thách, nếu bạn tìm hiểu đủ sâu sẽ thấy nó đến từ việc đối xử với mọi người như thể họ không đáng tin cậy.

Trước khi phản ứng lại rằng bạn không bao giờ muốn đối xử với mọi người theo cách đó, hãy lùi lại một bước và tự hỏi bản thân điều:
  • Nếu tất cả những người làm việc cho tôi đều đáng tin cậy, thì quy trình mà nhân viên của tôi đi qua trông như thế nào?
  • Quy trình sản phẩm của tôi sẽ hoạt động như thế nào?
  • Việc tuyển dụng sẽ hoạt động như thế nào?
  • Chế độ đãi ngộ sẽ hoạt động như thế nào?
  • Thông tin sẽ được lưu trữ như thế nào?
  • Ai sẽ có khả năng đưa ra các quyết định quan trọng? Ai sẽ thực sự tạo ra chúng?
Đây cũng là cảm nhận chung của tôi khi bắt đầu làm việc với các tổ chức. Tôi thường được nghe rằng “Ở đây chúng tôi rất coi trọng con người”, nhưng trên thực tế tôi thường thấy những tồn tại phổ biến:
  • Nhiều tầng lớp phê duyệt quá mức
  • Kiểm soát quá mức ở mọi chỗ dẫn đến dòng chảy công việc không trơn tru
  • Dòng chảy thông tin không thông suốt
  • Ra quyết định từ trên xuống, nhân viên frontline hầu như không được ra quyết định liên quan đến công việc của họ (trao trách nhiệm nhưng không trao thẩm quyền).
Tất cả những biểu hiện trên đều là kết quả của sự thiếu tin tưởng. Các hệ thống, các quy trình, quy định được xây dựng trên giả định rằng: Con người không đáng tin.
Tôi thường nói với những khách hàng của mình rằng, nếu cô đặc mọi thứ lại trong những cách làm việc mới, mở và linh hoạt thì chúng ta sẽ thấy nổi lên một từ: TRUST.
Nếu không có sự tin tưởng vào con người bạn sẽ không thể quản lý theo cách khác, tốt hơn và trở thành một doanh nghiệp nhanh hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn được.
Ps. Hình ảnh không liên quan, tranh của hoạ sỹ vô danh Vincent Van Vu 😃