Lời mời lãnh đạo – Inviting leadership

Để bắt đầu một sự thay đổi, theo cách thông thường chúng ta đưa ra những quyết định ở cấp cao và áp xuống dưới buộc mọi người phải thực hiện. Làm theo cách này thường kém hiệu quả vì mọi người thờ ơ, không nhiệt tình do họ không hiểu, không muốn, hoặc không thấy có trách nhiệm…
Sử dụng lời mời lãnh đạo có nghĩa là bạn là người bắt đầu khởi xướng sự thay đổi nhưng bạn không làm việc này một mình. Bạn mời mọi người cùng tham gia “cuộc chơi”. Giống như một trò chơi bạn đưa ra các mục tiêu, luật lệ, cách theo dõi tiến trình và sự cam kết tham gia một cách rõ ràng.
Khi bạn gửi đi lời mời, những người quan tâm và hứng thú sẽ nhận lời mời và tham gia game của bạn. Một lời mời là:
  • Một đề nghị tham gia chơi một trò chơi
  • Một đề nghị đóng vai trong một câu chuyện
  •  Một đề nghị trở thành đồng tác giả của một câu chuyện
  • Một yêu cầu đi đâu đó, làm gì đó.
Tóm lại:
  • bất cứ ai nhận lời tham gia có nghĩa là đúng người.
  • bất kỳ khi nào bắt đầu là đúng lúc.
  • điều gì đã xảy ra là điều nên xảy ra
  •  điều gì đã qua, đã qua.
  •  chuẩn bị cho sự bất ngờ.
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ.