Lãnh đạo là quan tâm

Quan tâm sâu sắc đến mọi người là điều cần thiết cho sự thành công của một lãnh đạo – đây không phải là một câu nói giáo điều, sáo rỗng. Tuy nhiên, không phải lãnh đạo và nhà quản lý nào cũng tin và thực hiện được điều này.
Các số liệu về sự hài lòng trong công việc, sức khỏe của nhân viên sự gắn kết phản ánh rằng khả năng lãnh đạo chẳng phải là bất kỳ điều gì khác ngoài việc quan tâm. Sự thật mà nói, nhiều người trong chúng ta vẫn tin rằng việc chăm sóc là kỹ năng quản lý mềm nhưng trong sâu thẳm, chúng ta sợ rằng sức mạnh lãnh đạo của mình sẽ bị giảm sút khi nhân viên cảm thấy họ có mối liên hệ cá nhân với sếp. Vì vậy, chúng ta thường cố giữ khoảng cách với họ.
Đối với bất cứ ai đang suy nghĩ theo cách này – hoặc cần thêm bằng chứng rằng việc quan tâm sâu sắc đến nhân viên không gây tác dụng ngược hãy quan sát cách lãnh đạo của những công ty công nghệ hàng đầu đối xử với nhân viên. Họ đã chứng minh rằng có mối quan hệ mật thiết với nhân viên tạo ra sự tin tưởng và tôn trọng. Điều này giúp nhân viên nỗ lực hơn, gắn bó hơn, họ không chỉ đặt ra các tiêu chuẩn hiệu suất cao hơn mà còn phải đáp ứng chúng một cách nhất quán.
Cuối cùng thì để xây được một doanh nghiệp thành công, bạn cần xây dựng những mối quan hệ tuyệt vời. Các nhà quản lý tốt nhất biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đồng thời thúc đẩy kết quả. Ở đó có một sự cân bằng tuyệt vời giữa lý trí và trái tim.
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you!