LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRAO QUYỀN HIỆU QUẢ?

Trở thành doanh nghiệp linh hoạt hiện nay không còn là tùy chọn nữa mà là bắt buộc. Sự thay đổi được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Điều này đang phá vỡ thế giới công việc và xác định lại trò chơi lãnh đạo. Đứng trước sự thay đổi với tốc độ nhanh như hiện nay, phong cách lãnh đạo từ trên xuống ngày càng ít hiệu quả. Các nhà lãnh đạo thành công hiện đang tìm cách thu hút toàn bộ lực lượng lao động và tập trung toàn lực để tạo ra sản phẩm nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn, những người liên quan (khách hàng, nhân viên, các nhà đầu tư, các đối tác) hạnh phúc hơn.
Các nhà lãnh đạo đang chuyển hướng phong cách của họ từ chỉ huy và ra lệnh sang lãnh đạo phục vụ, trao quyền cho nhân viên trong việc ra quyết định và để người làm việc lên kế hoạch, thiết kế cách thực hiện công việc của họ.
Trao quyền là hành động giao nhiệm vụ, trách nhiệm hoặc quyền hạn cho ai đó để họ có thể thay bạn hành động. Hành động này rất quan trọng để giúp chúng ta làm việc hiệu quả và tận dụng tốt được thời gian của tất cả mọi người. Nhiều lãnh đạo và quản lý không muốn trao quyền vì nhiều lý do, có người cho rằng họ làm tốt nhất, không thể thay thế, có người sợ mất quyền kiểm soát. Thậm chí có người sợ rằng những người họ trao quyền sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn họ…đó là những suy nghĩ vô cùng thiển cận.
Khi trao quyền bạn phát triển nhân viên, giúp tăng động lực và nâng cao tinh thần làm việc của họ vì họ cảm thấy được tin tưởng, được đánh giá cao.
Để trao quyền thành công hãy đảm bảo rằng bạn làm những điều này:
  • Lựa chọn đúng người. Hãy trao quyền cho những người bạn có thể tin tưởng để làm tốt nhiệm vụ. Tùy theo khả năng của từng nhân viên mà giới hạn việc trao quyền đến đâu.
  • Giải thích nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn một cách rõ ràng: Giải thích lý do, mục tiêu, kết quả bạn muốn đạt được và quyền hạn của họ và đề cho người được trao quyền tự tìm ra cách thực hiện công việc một cách tốt nhất. Khuyến khích họ đặt câu hỏi, thảo luận về những vấn đề có thể gặp phải và cách xử lý nếu điều đó xảy ra. Nói cho họ biết bạn có thể sẽ tham gia vào những thời điểm quan trọng khi công việc diễn ra để giúp họ tháo gỡ khó khăn.
  • Giao cho họ đầy đủ nguồn lực. Cần đảm bảo người được trao quyền có mọi thứ mà họ cần để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  • Đi đến gemba: Để đảm bảo công việc đang được thực hiện tốt, giúp họ dỡ bỏ rào cản, phát hiện những việc làm tốt, khích lệ và ghi nhận kịp thời.
  • Đánh giá công việc. Sau khi hoàn thành công việc hãy cùng đánh giá lại để xem mọi việc đã được thực hiện tốt như thế nào và điều gì cần thay đổi trong tương lai.

Tóm lại, là lãnh đạo hay quản lý bạn chỉ nên làm những việc mà bạn không thể giao cho ai khác, những việc mà chỉ có bạn mới có thể làm được. Khi bạn trao quyền đồng nghĩa với việc trao niềm tin. Bạn sẽ có thể sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn, làm những việc có giá trị hơn.

Làm ơn trích dẫn nếu bạn muốn chia sẻ, xin cảm ơn!