Làm thế nào để bạn thúc đẩy nhân viên để họ gắn bó, có động lực và có ý thức về mục đích?

Khi thảo luận về làm thế nào để bạn thúc đẩy nhân viên để họ gắn bó, có động lực và có ý thức về mục đích? TS Jaime Potter nói rằng người lao động cần ba điều sau:
  • Năng lực
  • Sự liên quan
  • Quyền tự trị
Karen Ferris bổ sung:
  • Niềm tin
  • Sự tôn trọng.
Cherry thêm vào danh sách trên:
  • Được đánh giá đúng công việc đã hoàn thành
  • Cảm giác thuộc về
  • Được thông cảm, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển cá nhân.
Những tổ chức, nơi có thể sắp xếp vị trí làm việc sao cho nhân viên cảm thấy có năng lực, gần gũi với người khác, tin tưởng và được tin tưởng, được đánh giá cao, tự do quyết định cách thức thực hiện công việc và có điều kiện phát triển bản thân sẽ là những nơi thúc đẩy nhân viên tốt nhất, tạo ra hiệu suất cao và là nơi mọi người gắn bó với công việc của họ trong quá trình dài.
Khi tình trạng thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và cuộc chiến tranh giành nhân tài trở nên khốc liệt như hiện nay, những tổ chức không nghĩ về những nhu cầu trên có thể dẫn đến tình trạng nhân viên thiếu động lực, chán chường quanh quẩn trong văn phòng cho đến khi họ nhảy sang các tổ chức khác, nơi mà họ tìm thấy những gì họ cần.
“If you want your employees to do well, create a good place for them to work well” Dr Cherry Vu.
Anh trợ lý của tôi có câu: “Nếu bạn muốn cái cây nở hoa đẹp, hãy đặt nó trong một khu vườn tốt” – Rob England
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ, xin cảm ơn!