“I don’t know”

Hôm qua trong buổi training tổng quan về Doanh nghiệp linh hoạt – Quản lý linh hoạt cho một công ty, có một người hỏi tôi:
– Với kinh nghiệm tư vấn của chị, doanh nghiệp như chúng tôi cần mất bao nhiêu thời gian để chuyển đổi xong và trở thành một tổ chức linh hoạt?
Trả lời: I don’t know. Tôi không phải là thầy bói. Có thể mất 2 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm hoặc lâu hơn nữa để bạn đạt được trạng thái mà bạn mong muốn (tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả hơn, hạnh phúc hơn). Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không ai có thể biết trước được.

We only know when we do (chúng ta chỉ biết khi chúng ta làm) – Rob England
Tuy nhiên, nếu có sự quyết tâm cao, nếu được đầu tư thích đáng thời gian, nỗ lực, làm đúng những điều đúng thì tiến trình này sẽ diễn ra nhanh hơn và ít tốn kém hơn.
Btw, cải tiến một tổ chức là một hành trình không có điểm dừng, không có trạng thái DONE. Khi bạn DONE có nghĩa là bạn dừng cải tiến, bạn ngừng tiến bộ.
Ps. Có một điều tôi biết chắc chắn, khi bạn chăm đúng cách thì những bông hoa trong vườn nhà bạn sẽ nở đẹp nhất. Bạn sẽ có được hạnh phúc của người làm vườn khi thụ hưởng thành quả của mình. Be a good gardener!