HIGH OUTPUT MANAGEMENT

Xin giới thiệu với mọi người cuốn sách hay về quản lý HIGH OUTPUT MANAGEMENT của Andrew S.Grove, nguyên Chủ tịch và CEO của Intel.

“Có câu nói rằng khi chúng ta thăng chức cho người bán hàng giỏi nhất và biến anh ta thành người quản lý, chúng ta sẽ hủy hoại một người bán hàng giỏi và có được một người quản lý tồi. Nhưng nếu chúng ta nghĩ về điều này, chúng ta thấy chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc cất nhắc người bán hàng giỏi.

Người bán hàng tệ nhất của chúng ta có nên được cất nhắc không? Khi chúng ta cất nhắc những người tốt nhất là chúng ta đang nói với cấp dưới của mình rằng hiệu suất là điều quan trọng.” – Andrew S.Grove, High output management.

Image may contain: plant, flower, nature and outdoor