Hiểu về hệ thống

Trong quá trình đào tạo, tư vấn và huấn luyện các nhà Quản lý trở thành nhà quản lý linh hoạt, chúng tôi rút ra nhiều nguyên tắc để hướng dẫn các tổ chức chuyển sang cách làm việc và quản lý mới linh hoạt. Mỗi tổ chức sẽ thực hiện một hành trình khác nhau. Điểm chung của tất cả mọi tổ chức là áp dụng các nguyên tắc để đưa họ đến đó.
Chúng tôi đã cố gắng nhóm chúng theo bốn tiêu đề: Con người (trong bài Quản lý linh hoạt 74), Sự Cởi mở (trong bài 75), sự Mơ hồ (bài 76) và Hệ thống. Để quản lý và vận hành một tổ chức một cách hiệu quả, các nhà quản lý cần hiểu rất rõ về các nguyên tắc vận hành của hệ thống theo cách linh hoạt để tối ưu hóa nó và quản lý một cách hiệu quả. Dưới đây là một số nguyên tắc:

HỆ THỐNG

 • Toàn diện.
 • Chất lượng quan trọng hơn tốc độ hoặc chi phí.
 • Chúng ta lặp lại nhanh hơn và thay đổi nhanh hơn thông qua chất lượng cao hơn.
 • Chúng ta càng nhanh, chất lượng, sự linh hoạt và hiệu quả càng cao, do đó rủi ro càng thấp.
 • Cải thiện công việc quan trọng hơn là làm việc.
 • Thoát khỏi dòng chảy giá trị.
 • Mang công việc đến các đội chứ không phải mang các đội đến với công việc.
 • Làm ít hơn để làm nhiều hơn. Bỏ bớt công việc ra khỏi một hệ thống chậm chạp.
 • Làm cho công việc nhỏ hơn để công việc trôi chảy hơn.
 • Tập trung vào việc loại bỏ các ràng buộc, đừng cố gắng để nhanh hơn ở mọi nơi.
 • Công việc chảy theo mạng lưới đa chiều đa của sự đồng sáng tạo.
 • Tối đa hóa công việc không được thực hiện. Đồng không phải vàng. Chỉ làm công việc làm tăng giá trị khách hàng.
 • Giới hạn công việc để hoàn thành nhiều việc hơn. Dừng bắt đầu và bắt đầu kết thúc.
 • Quản lý nhu cầu tại đầu vào của dòng chảy.
 • Hợp nhất công việc của một nhóm thành một backlog ưu tiên duy nhất.
 • Hệ thống hoạt động tốt hơn khi chúng không được sử dụng hết công suất – chúng cần khoảng chùng.
 • Không có lỗi đã biết. Ưu tiên sửa lỗi hơn làm mới.
 • Tất cả các hệ thống phức tạp đều bị hỏng hóc: thiết kế và xây dựng để đối phó với điều này.
 • Lỗi của con người là bình thường: thiết kế và xây dựng hệ thống để đối phó với điều này.
 • Xây dựng hệ thống cho thực tế, không phải cho các mô hình tinh thần.
 • Các làm việc bền vững.
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you!