HÃY LOẠI BỎ SÀN DIỄN

“Hầu hết các doanh nghiệp lập kế hoạch cũng giống như một vũ điệu cầu mưa. Nó không có tác động gì vào thời tiết, nhưng những người tham gia vào nghi lễ này nghĩ là có. Phần lớn những chỉ bảo và hướng dẫn được đạo diễn là vào việc cải tiến cách nhảy múa, không phải vào thời tiết.” -Russel L. Ackoff.

Các tổ chức thường bị lấp đầy bởi những thứ không cần thiết với một sàn diễn: một màn trình diễn tạo ra ảo ảnh về một điều gì đó xảy ra nhưng mọi người đều biết là không có thật, nhưng tất cả chúng ta đều ngầm đồng ý làm theo những ảo ảnh đó.
  • Các đánh giá hiệu suất. Nhiều đánh giá hiệu suất của nhân viên không đúng với thực tế những gì đã xảy ra trong năm qua. Một số tổ chức hiện đang từ bỏ những sàn diễn hài này.
  • Ngân sách. Quá nhiều thời gian và năng lượng bị lãng phí vào việc phát minh ra những con số ma thuật để có thể được rút tiền ra trong năm tới. Có nhiều cách hiệu quả và thực tế hơn để làm điều này.
  • An ninh. Các chuyên gia an ninh cho bạn biết rằng các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất đến từ bên trong tổ chức và hầu hết năng lượng bảo mật đều dành cho việc bảo vệ vành đai. Không có một ví dụ nào tốt hơn về “sàn diễn” an ninh TSA[1] được thực hiện tại các sân bay Mỹ cả.
  • Quản lý sự thay đổi. Chắc chắn không ai tin một cách nghiêm túc rằng quản lý sự thay đổi theo cách truyền thống thực sự tạo ra giá trị từ việc giảm rủi ro ở bất cứ đâu tương đương với tác động tiêu cực của nó đến năng suất và tinh thần. Đây là một chức năng mà mục đích chính của nó là để trấn an đội ngũ quản lý rằng những điều xấu đang được ngăn chặn.
  • Quản lý dự án. Quản lý dự án đã được áp đặt cho công việc nói chung cách đây vài thập kỷ trong nỗ lực kết nối đầu vào, tiền với lợi ích thu được, nhưng tất nhiên mọi người đều biết rằng bất kỳ mối tương quan nào, là ngẫu nhiên.
[1] TSA Pre ✓® là chương trình kiểm tra an ninh nhanh, do Cục an ninh vận tải (TSA) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) quản lý, cho phép một số hành khách nhất định được TSA phê duyệt di chuyển qua bộ phận kiểm tra an ninh nhanh hơn và dễ dàng hơn khi khởi hành từ các sân bay đối tác trong nước Mỹ.
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Xin cảm ơn!