Hãy để khách hàng trở thành “nỗi áp ảnh trọng tâm” của bạn

Jeff Bezos, CEO của Amazon nói rằng ‘nước sốt bí mật’ để Amazon thành công chính là “sự ám ảnh cưỡng chế tập trung” vào khách hàng so với đối thủ cạnh tranh.
Jeff cho rằng có nhiều ưu điểm của cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm nhưng đây là một ưu điểm lớn: khách hàng luôn KHÔNG HÀI LÒNG một cách đẹp đẽ và tuyệt vời, ngay cả khi họ nói họ hạnh phúc và dịch vụ (của chúng ta) rất tốt.
Để tiếp tục cạnh tranh và phát triển được đồng nghĩa với việc bạn phải liên tục nắm bắt sự thay đổi. Ngay cả khi khách hàng chưa biết, họ muốn thứ gì đó tốt hơn và mong muốn làm hài lòng khách hàng của bạn sẽ thúc đẩy bạn phát minh thay cho họ.
Với Teal Unicorn, không có khách hàng nào từng yêu cầu chúng tôi sáng tạo ra các workshop mô phỏng về cách làm việc và quản lý linh hoạt nhưng chắc chắn họ muốn nó để hiểu rõ hơn về những nguyên tắc linh hoạt. Và chúng tôi đã làm, đã rất thành công với Diggers, với workshop mới The message …
Hãy để khách hàng trở thành “nỗi áp ảnh trọng tâm” của bạn, thành công và phát triển sẽ từ đó mà ra.