Giải phóng các cơ hội

Khi khách hàng nói “Không” với đề nghị của bạn, đừng coi đó là vấn đề nặng nề và suy nghĩ quá nhiều về nó. Bạn không biết những gì đang xảy ra với họ tại thời điểm này.
Nó có thể là bất cứ điều gì nên thay vì hỏi “Tại sao???”, hãy chúc họ những điều tốt đẹp nhất và đề nghị được phục vụ một lần nữa nếu họ cần giúp đỡ.
Hãy chia tay một cách thật lịch sự và êm ái: bạn không bao giờ biết – điều này thường xuyên xảy ra với chúng tôi – họ sẽ gọi lại cho bạn vào một ngày nào đó, với những lời mời hợp tác cực kỳ ý nghĩa.
Và, một lần nữa chúng ta cùng nên nhớ, trên hành trình chúng ta sống:
– Bất cứ ai đến đều là đúng người
– Bất cứ điều gì xảy ra, là điều duy nhất có thể xảy ra.
– Khi nào kết thúc là đến lúc kết thúc.
– Bất cứ khi nào bắt đầu là thời điểm thích hợp.
– Hãy chuẩn bị cho những điều đáng ngạc nhiên.
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you!