GEMBA

Một cụm từ rất quan trọng của Lean là “đi đến gemba”, có nghĩa là đi đến nơi giá trị được tạo ra. Các nhà quản lý nên thường xuyên tham gia chặt chẽ với gemba: hãy rời khỏi bàn làm việc của bạn.
Nếu bạn cần đo lường, hãy đến gemba và tự đo lường nó thay vì làm cho những người làm công việc giá trị phải làm những công việc báo cáo phi giá trị. Điều này cũng sẽ có kết quả thú vị khi tạo ra Hiệu ứng Hawthorne, nơi mọi người cư xử khác nhau vì họ đang được quan sát.
Nếu bạn là người có thâm niên trong hệ thống và bạn muốn trở thành người quản lý phục vụ, hãy trò chuyện với những người khuôn mặt đang lấm lem than bụi và lắng nghe vấn đề của họ, sau đó trở lại lần nữa (điều này sẽ làm họ ngạc nhiên) với một giải pháp cho một trong những vấn đề đó (điều này sẽ làm họ kinh ngạc).
Bạn không phải ở gemba để hú oà mọi người hay để bắt quả tang họ mà “hãy phát hiện họ đang làm điều gì đó đúng”: có thái độ tích cực, hãy khuyến khích và ghi nhận họ.

Quản lý tồn tại để giúp gemba thực hiện công việc tốt hơn bằng cách giảm các ràng buộc càng nhiều càng tốt – Masaaki Imai

* Nhà quản lý một phút (The One Minute Manager), Kenneth Blanchard
Làm ơn trích dẫn nguồn nếu bạn muốn chia sẻ. Thank you!