Chúng tôi gọi cộng đồng tập hợp xung quanh Teal Unicorn là “Bộ lạc Teal.”

Đây là những người theo dõi chúng tôi, những kết nối, đồng nghiệp của chúng tôi, khách hàng và hơn hết là những người bạn suốt đời của chúng tôi thông qua công việc. Chúng tôi kết nối thông qua danh sách gửi thư, sự hiện diện trên mạng xã hội và trang web này.

Chúng tôi đã đào tạo hàng nghìn người về các Cách Quản lý và Làm việc Mới, đồng thời xây dựng một cộng đồng hàng nghìn người trên mạng xã hội. Chúng tôi đã thành lập buổi gặp mặt của Học Viện Kinh Doanh Linh Hoạt ở hai quốc gia. Chúng tôi luôn gần gũi với cộng đồng này, thông qua bản tin, hội thảo trên web, tương tác trên mạng xã hội và các khóa học hoặc một vài sự kiện gặp gỡ dành cho cựu sinh viên.

Hoặc chỉ đơn giản là gặp gỡ mọi người (thường là với một cuốn sách như trong hình) …

Trong cốt lõi của cộng đồng này, chúng tôi có một nhóm khách hàng hài lòng đầy nhiệt huyết. Tham khảo tốt nhất là khi khách hàng tương tác lại với chúng tôi. Hầu như tất cả các khách hàng của chúng tôi đều làm như vậy, và làm việc cùng chúng tôi nhiều lần.

Chúng tôi đã tham khảo ý kiến, huấn luyện và tư vấn cho các giám đốc điều hành trong lĩnh vực sản xuất quần áo, sản xuất đồ nội thất, kỹ thuật, Viễn thông, tiện ích, chính phủ, ngân hàng, sức khỏe, bán lẻ quần áo, đồng hồ bán lẻ, hậu cần, bất động sản, cung cấp vật liệu, chăm sóc trẻ em, giáo dục, quán trà, và nhiều hơn nữa.

 

 

Dưới đây là một số ý kiến ​​đánh giá từ Việt Nam, trong tiếng Anh:

 

 

You can read some of their stories here.