EVN Finance: chúng tôi có mặt trong video của họ

Thật thú vị khi bạn có một vai trò quan trọng trong video lễ kỷ niệm hàng năm của một tập đoàn lớn.
Dr. Cherry Vu xuất hiện trong video một vài lần, sự ảnh hưởng của Cherry ở khắp mọi nơi, và tôi xuất hiện lúc 4:50. Phần còn lại là trong tiếng Việt. Xin chân thành cảm ơn EVN Finance Joint Stock Company