ĐỪNG TƯỚC ĐI CƠ HỘI HỌC CỦA MỌI NGƯỜI

Trevor Noah phỏng vấn Will Smith trong Daily Tall Show:

Trevor: Tôi biết rằng để có được thành công ngày hôm nay anh đã trải qua rất nhiều sai lầm, anh dạy hay khuyên các con anh dư nào để chúng không lặp lại những sai lầm của anh?

Smith: Tôi nhận ra rằng không có ai có thể BIẾT hộ bạn cả. Mọi người tự BIẾT cho bản thân họ nhưng họ không thể BIẾT cho bạn, phải không?

Những điều đúng với cha mẹ không nhất thiết đúng với con cái.

Tôi không muốn làm như thể tôi có thể biết quyết định mà chúng cần đưa ra là gì. Tôi học để trở nên cởi mở, tôi quan sát, tôi chú ý và tôi đặt niềm tin. Tôi hỗ trợ chúng trên hành trình của chúng chứ không áp đặt suy nghĩ của mình lên chúng.

Ngẫm, trong môi trường làm việc, các nhà quản lý thường tự đặt cho mình áp lực phải có câu trả lời, phải biết nhiều hơn nhân viên, phải tìm ra giải pháp và đưa ra mọi quyết định thay nhân viên hoặc áp đặt nhân viên làm theo ý mình.

Là nhà quản lý, bạn cần cởi trói cho mình khỏi những áp lực trên. Làm như vậy bạn đồng thời cho nhân viên cơ hội sai lầm, vấp ngã để họ học từ những trải nghiệm, để BIẾT và trưởng thành.

Photo: Nơi có cảnh đẹp nhất là nơi cao nhất, bạn nhiều lần trượt chân, phải rất khó nhọc mới trèo lên tới được – Cherry Vu.