Đón nhận sự đa dạng để đổi mới

Khi chúng ta tiến hành chuyển đổi sang cách làm việc và quản lý linh hoạt, sự thay đổi hành vi của mọi người sẽ rất đa dạng. Hãy cho họ thời gian, tìm cho họ không gian cho đến khi họ thay đổi và đi theo chúng ta. Càng thiếu kiên nhẫn khi thay đổi bạn càng mất nhiều nhân sự.

Tin tưởng mọi người với những nền tảng và quan điểm khác nhau. Mọi đội, nhóm, phòng ban hoặc các cuộc họp nên trông giống như cảnh quán bar trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao”: đó là một tập hợp ngẫu hứng của những thành viên hoàn toàn không mong đợi. Sự đa dạng về quan điểm là điều cần thiết cho sự sáng tạo. Bạn càng hạn chế cộng tác với những người bạn cảm thấy không thoải mái, bạn càng bỏ lỡ tiềm năng, vì bạn trở thành nạn nhân của tư duy tập thể.

Hãy để những người có quan điểm trái ngược, người ngoài cuộc và những người sẽ bị ảnh hưởng tham gia. Đưa các nhà phê bình, những người không tán thành, người kích động quần chúng (một cách thận trọng) vào nhóm, tổ chức, cuộc họp…

Thu thập các câu trả lời tập thể. Bằng cách trao quyền cho những người thực hiện công việc để đưa ra câu trả lời và tập hợp nhiều giọng nói khác nhau, chúng ta có được câu trả lời chung giúp điều chỉnh sai lệch trong nhận thức và khai thác trí tuệ tập thể.

#Rob_England #Cherry_Vu #Agile_Enterprise #Quan_ly_linh_hoat, #Doanh_nghiep_linh_hoat #Agile_managers, #các_nhà_quản_lý_linh_hoạt #agile_management, #Teal_Unicorn