Đo lường thành công như thế nào?

Có 3 điều quan trọng để đo lường thành công của 1 DN:
 
1. Khách hàng của chúng ta có hân hoan với sản phẩm, dịch vụ chúng ta mang đến cho họ, ví dụ như họ nói với bạn bè của họ rằng họ mong chờ điều chúng ta mang đến tiếp theo là gì?
2. Nhân viên của chúng ta có hạnh phúc với dòng chảy công việc của mình, họ có nói với bạn bè rằng họ không thể chờ đợi mỗi buổi sáng để bắt đầu một ngày làm việc mới?
3. Chúng ta có liên tục tăng lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách cảm nhận và đáp ứng các cơ hội thị trường mới và liên tục học hỏi và tái tạo lại chính mình?