Điểm chung giữa khách hàng

Mỗi khi khách hàng tìm đến chúng tôi họ đều có những vấn đề cần giải quyết, họ thường nói:
  • “Công ty/tổ chức chúng tôi rất khác với những nơi khác, bla bla bla…

Chúng tôi thường nói với nhau: “Có một điểm chung giữa khách hàng của chúng ta là họ đều nghĩ họ khác những tổ chức khác.”

Cherry hay đùa, để tôi thử đóng vai người trong nhà xem nhé:
  • Chúng ta không có đủ thời gian để làm việc, nhưng chúng ta dành trọn những ngày của mình cho những cuộc họp bất tận.
  • Chúng ta không có thông tin, nhưng chúng ta bị chôn vùi trong email, tài liệu và dữ liệu.
  • Chúng ta muốn tốc độ và sự đổi mới, nhưng chúng ta sợ rủi ro và cản trở những người giỏi nhất của chúng ta.
  • Chúng ta tuyên bố làm việc theo nhóm, nhưng chúng ta không thực sự tin tưởng lẫn nhau.
  • Chúng ta biết cách chúng ta làm việc không ổn, nhưng chúng ta không thể tưởng tượng ra cách làm thay thế.
  • Chúng ta khao khát thay đổi, nhưng chúng ta không biết làm thế nào có được sự thay đổi.
Có phải thế không?
Ai cũng gật đầu công nhận “đúng quá” ?