Là một phần trong sứ mệnh “Làm việc tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, xã hội tốt đẹp hơn”, chúng tôi tại Teal Unicorn phục vụ xã hội theo một số cách:

  • Cuốn sách của chúng tôi trong tiếng Việt về cách nuôi dạy con cái, mà chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy những ý tưởng nuôi dạy con cái nhẹ nhàng và tự do hơn ở Việt Nam

  • Đào tạo miễn phí và hội thảo trên web
  • Học bổng đào tạo cho các khóa học của chúng tôi
  • Trang FaceBook Teenager Life (Đồng Hành Cùng Con Tuổi Dậy Thì) do Cherry thành lập và quản lý
  • Sự ủng hộ của chúng tôi cho tổ chức từ thiện Only Rice Is Not Enough (Cơm Có Thịt)