Để thay đổi một doanh nghiệp truyền thống sang linh hoạt cần những yếu tố nào?

Để tồn tại và phát triển trong thế giới liên tục thay đổi, nơi nhu cầu của thị trường, của khách hàng liên tục thay đổi thì việc trở thành doanh nghiệp linh hoạt để nâng cao khả năng ứng phó với sự thay đổi không còn là tuỳ chọn.
CEO Công ty Tài chính Điện lực (EVNFC) đã nhận thức rất rõ điều này và tìm kiếm sự thay đổi. Tôi đã coaching giúp ảnh thay đổi bản thân để trở thành một nhà lãnh đạo Mở và linh hoạt. Ảnh đã thay đổi rất nhanh và tạo ra kết quả ngoạn mục. Ảnh chia sẻ:

– Khi tôi thay đổi mọi thứ rất khác. Tôi đã trao quyền cho anh em nhiều hơn, đã thoát ra khỏi nhiều công việc, để anh em tự ra quyết định. Tôi có thể làm nhiều việc có giá trị hơn. Bây giờ tôi không bận rộn như trước nữa, có thời gian cho mình nhiều hơn và thanh thản hơn nhiều.

Chỉ sau một thời gian ngắn EVNFC ứng dụng tư duy quản lý Mở và Quản lý linh hoạt, toàn bộ tổ chức hoạt động hiệu quả hơn nhờ những điều này:
  • Cùng xây dựng chiến lược phát triển của tổ chức và chiến lược kinh doanh. Từ chiến lược được xây dựng, toàn công ty cùng tìm ra giải pháp và lên kế hoạch thực hiện. Chúng tôi đã tổ chức Open Space và mời toàn bộ tổ chức tham gia để đảm bảo mọi thành viên trong tổ chức đều có thể đóng góp vào chiến lược, họ hiểu được bức tranh toàn cảnh và họ là người biết làm thế nào để đạt được mục tiêu.
  • Lãnh đạo và các nhà quản lý được đào tạo quản lý linh hoạt, doanh nghiệp linh hoạt để hiểu mục tiêu mà tổ chức hướng tới. Họ cũng được huấn luyện có những niềm tin và hành vi cần thiết để dẫn dắt đội ngũ của mình. Các nhà quản lý đã cộng tác với nhau tốt hơn, cùng hướng tới mục tiêu chung của tổ chức thay vì đổ lỗi và đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Bên cạnh đó nhiều người trong số họ đã thay đổi hành vi quản lý từ chỉ huy, ra lệnh sang lãnh đạo/quản lý phục vụ. Họ tin tưởng, trao quyền và tạo điều kiện để nhân viên phát huy sự sáng tạo để làm tốt nhất công việc của mình.
  • Khai thông các dòng chảy trong hệ thống: Tinh gọn quy trình, giảm báo cáo, giảm phê duyệt và xoá bỏ những công việc không tạo ra giá trị.
  • Minh bạch hoá các dòng chảy công việc và dòng chảy thông tin: Cả tổ chức được hiển thị trên Obeya (bức tranh tường) trên Miro. Từ chiến lược đến kế hoạch làm việc, từ từng trạng thái của từng công việc của từng team đều được hiển thị trên Obeya và Kanban.
  • Thay đổi cách quản lý con người (đây có lẽ là thành công lớn nhất mà EVNFC thay đổi được trong thời gian qua):
+ Xoá bỏ những cách thức quản lý cũ như chấm công, thay thế bằng Kanban, standing up meeting đầu giờ để đảm bảo thông tin thông suốt, dòng chảy công việc thông suốt.
+ Tập trung vào phát triển năng lực đội ngũ: Đánh giá và đo lường kỹ năng theo Shu-Ha-Ri, các thành viên trong team up-skills lẫn nhau.
+ Bỏ KPI cá nhân, phân công công việc theo kỹ năng thay vì vai trò, đo lường kết quả của team và của toàn bộ tổ chức thay vì đánh giá hiệu suất cá nhân. Hiển thị và phản hồi về kết quả và hiệu suất hàng ngày.
Bên cạnh đó, duy trì một core team – là các thành viên trong Khối Nhân sự để đảm bảo tất cả những việc trên được duy trì và cải tiến liên tục.
Trên đây là một số những điểm chính mà EVNFC đã làm được để chuyển mình từ một doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, quản lý theo cách truyền thống, nặng về quy trình thủ tục, thành một doanh nghiệp linh hoạt và cởi mở. Chúng tôi, team Teal Unicorn rất tự hào về họ.
Kết quả trên chứng minh được rằng khi lãnh đạo và quản lý thay đổi, hệ thống tốt hơn, môi trường văn hoá tốt hơn, mọi người sẽ hạnh phúc hơn và họ làm ra kết quả tốt hơn…
Bạn cũng có thể làm được như họ. Điều quan trọng là bạn có nhận ra, có mong muốn và có quyết tâm thay đổi để có được những điều bạn muốn hay không.
Đây là video về họ