Công nghệ là vấn đề đóng, con người là vấn đề mở

Mọi người đều muốn công nghệ sửa chữa các hệ thống làm việc nhưng nó không làm điều đó. Không bao giờ. Công nghệ làm cho chúng ta làm năng suất hơn hoặc hiệu quả hơn, nhưng bản thân nó không bao giờ thay đổi cách chúng ta làm việc hoặc quản lý công việc.

Chúng ta thay đổi hệ thống – thay đổi hành vi và thực hành – chỉ sau đó mới bắt đầu xác định nhu cầu về công nghệ, khi chúng ta quá chậm, không hiệu quả (không năng suất), dễ bị lỗi hoặc cần khả năng siêu việt của công nghệ giúp mang lại hiệu quả.

Không có công cụ nào có thể ngăn chặn cách làm việc tốt, cũng không có công cụ nào có thể loại bỏ công việc tồi. Chúng chỉ là công cụ. Con người là bậc thầy của các công cụ, không phải là nô lệ của chúng. Chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt công việc chỉ với bút và giấy.

Có rất nhiều công cụ để lập kế hoạch, quản lý danh mục đầu tư, trực quan hóa công việc, quản lý tồn đọng, tự động hóa quy trình làm việc… Hãy đợi cho đến khi bạn biết những gì bạn cần trước khi bạn đầu tư vào công nghệ.

Và đó là tất cả những gì chúng ta cần phải nói về công nghệ. Đó là phần dễ. Như các nhà toán học nói, đó là một vấn đề đóng: bạn biết có một giải pháp tồn tại ở đâu đó, bạn chỉ cần tìm ra nó. Hệ thống của con người là phần khó, một vấn đề mở; bạn không biết ngay cả khi nó có thể giải quyết được. Không có một mô hình, một đáp số chung để bạn có thể áp dụng khi xây dựng hệ thống và văn hoá. Do đó kết quả là bạn có thể hoặc không thể có được một hệ thống tối ưu và một nền văn hóa lành mạnh.

Một câu chuyện vui về công nghệ: Các hội nghị quốc tế ngành công nghệ thông tin mà Rob và Cherry được mời làm diễn giả, người ta luôn dành một khu vực rất lớn để các công ty công nghệ giới thiệu sản phẩm. Mỗi khi đến quầy nào đó Rob thường nói với họ: Tôi thường đánh giá cao những ai có khả năng giải thích cho Cherry hiểu công nghệ của họ hoạt động như thế nào.

Cherry: Mình làm phần khó hơn đó là hệ thống và con người, hem làm việc với công nghệ. 

#Rob_England #Cherry_Vu #Agile_Enterprise #Quan_ly_linh_hoat, #Doanh_nghiep_linh_hoat #Agile_managers, #các_nhà_quản_lý_linh_hoạt #agile_management