Chúng ta cần những nhà quản lý

Tôi đã đăng và bình luận rất nhiều để bảo vệ người quản lý sai. Sự tồn tại của các nhà quản lý không phải là một vấn đề. Chúng ta sẽ luôn cần những người sở hữu kết quả do tổ chức yêu cầu, khi được trao quyền và  tiếp cận (không nhất thiết phải sở hữu) người và tài nguyên để thực hiện.

Vấn đề là hành vi của các nhà quản lý. Mọi người trở nên hoài nghi và khá thô lỗ về điều này, nhưng tôi tin rằng chỉ có một số ít các nhà quản lý là những cá nhân rối loạn chức năng.

Nếu chúng ta nhìn vào những gì thúc đẩy hành vi, chúng ta sẽ theo dõi lại hệ thống làm việc và việc điều hành của tổ chức. Nó được thúc đẩy bởi những kỳ vọng được đặt ra cho quản lý và điều đó dẫn chúng ta trở lại vấn đề quản trị: giá trị, tầm nhìn, nguyên tắc, mục tiêu.

Đó không phải là ý tưởng của quản lý mà chúng ta cần sửa chữa (hoặc loại bỏ) cũng như các cá nhân.
Chúng ta cần sửa chữa hệ điều hành của doanh nghiệp để cho phép hành vi mới, cách thức quản lý và làm việc mới.

Sửa hệ thống không phải người. Và làm ơn ngừng đổ lỗi cho các cá nhân bị cuốn vào hệ thống. Họ là nạn nhân.

Mỗi công ty tư vấn nên có một sơ đồ bánh xe cực kỳ phức tạp, vì thế chúng tôi cũng vậy.