Tìm hiểu về chúng tôi

Trang web: tealunicorn.com

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào và tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu đó

Bình luận

Khi quý khách truy cập và để lại lời bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu lời bình luận, cũng như địa chỉ IP của quý khách và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là mã băm – “hash”) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Xin vui lòng thao khảo chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar tại đây: automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.

Đăng ảnh

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Bất kỳ ai truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Đơn liên hệ

Chúng tôi không lưu trữ địa chỉ email được cung cấp trên đơn liên hệ.

Đơn liên hệ chỉ được sử dụng để trả lời bạn, trừ khi bạn cho phép chúng tôi thêm bạn vào danh sách gửi thư của chúng tôi.

Cookies

Nếu bạn để lại lời bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ lưu trữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được gắn vào từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được gắn vào (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được gắn vào từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi quý khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, gắn thêm phần mềm theo dõi thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được gắn đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Chúng tôi không theo dõi bất kỳ chi tiết cá nhân nào trong phân tích.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho các bên bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bảo vệ thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi các chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc những người khác.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại lời bình luận, lời bình luận đó và đồng thời siêu dữ liệu của bình luận sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này để chúng tôi có thể nhận ra và phê duyệt bất kỳ lời bình luận tiếp theo nào một cách tự động thay vì giữ chúng ở nơi đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên website của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại lời bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.

Thông tin liên lạc của bạn

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin liên hệ của bạn nếu bạn tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi.

Contacting Us

Vui lòng liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này tại tealunicorn.com/contact