Thể loại Bình luận

Tốt trông như thế nào khi tham gia tư vấn?

Thỉnh thoảng trong khi thực hiện công việc tư vấn, chúng tôi nghe thấy ai đó nói “Bạn nói nhiều điều tích cực về Khách hàng X, nhưng tôi nghe họ nói nó không tốt về bạn lắm”. Trong bài này tôi sẽ nói về TỐT TRÔNG NHƯ THẾ NÀO khi tham gia tư vấn.
Thứ nhất, khi chúng tôi làm việc với khách hàng, chúng tôi giúp họ đặt ra những tầm nhìn về tương lai lý tưởng mà tổ chức họ sẽ như thế nào và cách để hướng tới điều đó. Giữa trạng thái hiện tại và hình ảnh lý tưởng đó luôn có một khoảng rộng mà những điều kiện thực tế và nhiều thói quen xấu như những rào cản găn họ tiến tới đó.

Đọc thêm