Các đội tự tổ chức

Đa số các nhà quản lý, đặc biệt là những người quen quản lý theo cách truyền thống không tin rằng các đội tự tổ chức có thể hoạt động tốt. Các tổ chức unicorn như Fb, airb&b, google… đã và đang hoạt động theo cách này.

Nếu quan sát rất nhiều hiện tượng trong tự nhiên, trong thế giới động vật chúng ta sẽ thấy điều này hoàn toàn bình thường. Chúng ta đã tạo ra quá nhiều thứ phức tạp không đáng có mà quên mất đỉnh cao của mọi thứ trên đời là sự đơn giản.

Một khu rừng là một hệ sinh thái vô cùng đa dạng với vô số các loài động, thực vật. Không có bất kỳ luật lệ hay loài nào chỉ huy loài nào.

Tương tự, cơ thể con người có ti tỉ tế bào, chúng hoàn toàn dựa vào cơ chế tự tổ chức.