Khi Two Hills Ltd mang đến những cách thức làm việc và quản lý mới, các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp dưới thương hiệu Teal Unicorn ™.

Đó là về những cách thức quản lý mới để làm cho công việc tốt hơn: kết quả tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, xã hội tốt hơn.

Sử dụng chúng tôi để Tư vấn, Đào tạo, Huấn luyệnNội dung. Trả tiền cho số giờ chúng tôi làm việc: chúng tôi chỉ làm việc khi chúng tôi cung cấp dịch vụ hữu ích cho bạn, thường là tư vấn và lập kế hoạch cấp cao (mặc dù chúng tôi cũng rất vui khi được xắn tay áo vào và hoàn thành công việc cho bạn). Chúng tôi có xu hướng tránh xa hợp đồng 5 ngày/tuần trừ khi bạn cần tạo ra một vai trò quản lý.

Chúng tôi hoạt động tại New Zealand, Việt Nam, khắp Châu Á / Thái Bình Dương và trực tuyến trên khắp thế giới.

Chúng tôi thi hành bằng tiếng Anh do Rob England phụ trách và bằng tiếng Việt do Tiến sĩ Cherry Vũ phụ trách.

Bạn có thể ở bất kỳ vị trí nào trong toàn doanh nghiệp (từ tiền tuyến đến “cấp C”) và chúng tôi cũng chuyên về tư vấn sâu hơn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trong tiếng Anh (vẫn dựa trên “cách quản lý CNTT mới“).

Tất nhiên, chúng tôi tự mình tham khảo bằng cách sử dụng những cách thức tư vấn mới.

 

Khi nào bạn nên liên hệ với chúng tôi:

Nhiều tổ chức cố gắng trở nên linh hoạt, thay đổi văn hóa, tái cấu trúc đội ngũ, hoặc “làm” Agile, nhưng chỉ một số ít thành công. Chúng tôi giúp gây dựng thành công.

Sẽ rất tuyệt vời khi được gặp bạn trước khi bạn ở trong một tình huống cần sự khắc phục, nhưng đó là một chu kỳ tự nhiên để mọi người cố gắng, đấu tranh và sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hãy làm việc với ban quản lý và hệ thống công việc, để mở khóa sự thăng tiến và đạt được các điểm khắc phục sớm, trong khi thiết lập hệ thống để bạn tiếp tục.

Chúng tôi có được thành công lớn nếu chúng tôi có cam kết của ban điều hành, hoặc chúng tôi thu được nhiều kết quả tốt với sự hỗ trợ của cơ sở.

Các dịch vụ của chúng tôi:

Huấn luyện quản lý Từ xa (một số nơi tại cơ sở), theo giờ Thanh toán hàng tháng
Truyền giảng và giới thiệu những cách làm việc và quản lý mới Lên đến 2 giờ Không tính phí (chỉ tại địa phương)
Tư vấn quản lý Tại cơ sở theo tuần, ngày, hoặc giờ * Thanh toán hàng tháng
Các khóa đào tạo và mô phỏng Theo sinh viên/ngày Thanh toán khi hoàn thành
Diễn đàn và hội thảo Theo nửa ngày Thanh toán khi hoàn thành
Thuyết trình Theo ngày Thanh toán khi hoàn thành
Viết nội dung Theo 500 từ Thanh toán khi chấp nhận công việc

* Các cam kết tư vấn của chúng tôi thường có thời hạn từ 2-6 tháng, giới hạn ở mức 40 giờ/tháng và được thông báo trước một tháng. Chúng tôi làm việc liên tục và tăng dần theo nhu cầu công việc, vì vậy chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ gia tăng giá trị mỗi tháng.